Biografie

© Jerzy Andrzej Chmurzyński (j.chmurzyński@nencki.gov.pl)


BENGT BERG

Berg, Bengt [Magnus Kristoffer] (1885-1967), szwedzki zoolog-ornitolog, fotografik zwierząt i pisarz przyrodniczy, syn Fabiana, nauczyciala w Kalmarze. W wieku 13 lat odkrył swe zainteresowanie przyrodą. Skontaktował się z prof. Aleksandem Koenigiem z Bonn i 1909-1913 był jego wpółpracownikiem, gdzie stworzył  bogatą kolekcję ptaków znajdującą się do dziś w muzeum A. Koeniga. W 1935 otrzymał tytuł doktora honoris causa uniwersytetu w Bonn. Już wówczas zaczął publikować swoje opisy z życia ptaków, bogato ilustrowane własnymi fotografiami _ tak że stopniowo stał się jednym z najbardziej znanych pionierów fotografii zoologicznej w Europie. Stał się też szeroko znany, gdyż książki wydawał także w języku niemieckim, wówczas powszechnie znanym wśród europejskich zoologów. Tak pojawił się Mein Freund, der Regenpfeifer (_Moja przyjaciółka, siewka_). Szczególnie znana stała się książka Die letzten Adler (_Ostatnie orły_, 1928), która przyczyniła się do uratowania w Europie tych rzadkich ptaków przed zagładą; na tym tle nagrał (1929) film pod tym samym tytułem, gdzie sam mówił w łamanej niemczyźnie. W 1930 ukazała się nowa rzecz, Die Liebesgeschichte einer Wildgans (_Miłosna historia gęsi gęgawy_), która zdobyła wielką popularność dzięki niezwykle udanemu zdjęciu gęsi. W latach 1930-ch odwiedził Azję, gdzie powstały książki o tygrysie, nosorożcu indyjskim i o Himalajach. Pierwszy film, jeszcze niemy, pt. Abu Markub (_Trzewikodziób_) o tych niezwykłych ptakach i o słoniach, powstał podczas wyprawy do Afryki w 1925. W 1939 nakręcił film Sehnsucht nach Afrika (_Tęsknota za Afryką_), w którym sześciu młodych Niemców słucha opowiadań Bengta Berga o jego przeżyciach na Czarnym Lądzie. Znana jest jego sentencja _ _Kocham zwierzęta, gdyż znam ludzi_. W tym okresie w lasach Ituri, w Afryce działał na gorylu Martin Johnson, zaś po wojnie nieco podobną do jego karierę zrobił Bernhard Grzimek.

Abu Markub. Mit der Filmkamera unter Elefanten und Riesenstörchen. Berlin 1940; Arizona Charleys Junge. Wuppertal 1954; Der Lämmergeier im Himalaja. Allendorf/Eder 2006; Die letzten Adler. Berlin 1943; Die Liebesgeschichte einer Wildgans. Berlin 1949; Mein Freund, der Regenpfeifer. Allendorf/Eder 2003; Meine Jagd nach dem Einhorn. Rütten & Loening, Frankfurt/M. 1933; Mit den Zugvögeln nach Afrika. Allendorf/Eder 2001; Tiger und Mensch. Frankfurt/M. 1958; _Tookern_. Der See der wilden Schwäne, Berlin 1942.

© Polskie Towarzystwo Etologiczne