POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Zofia Bohuszewiczówna

Bohuszewiczówna, Zofia [po II wojnie świat. - tylko w rdzennej formie: Bohuszewicz] (1884-1953), pol. biolog i pedagog. Po ukończeniu w 1903 II Gimnazjum Żeńskiego w Warszawie odbyła studia przyrodnicze w Genewie i w Montpellier. W 1916-1918 uczyła przyrody w Gimn. Polskim w Moskwie, od 1918 była nauczycielką szkół średnich w Warszawie, a w okresie okupacji niem. nauczała na tajnych kompletach. Od 1919 współpracowała z Wydz. Programowym Min. Wyzn. Rel. i Oświecenia Publ., a 1945-1946 Min. Oświaty. Była autorką licznych artykułów w pismach pedagogicznych oraz podręczników biologii dla starszych lat szkoły podstawowej i szkół średnich, położyła znaczne zasługi w zakresie popularyzacji przyrody, a zwłaszcza życia i prac J.H. Fabre'a, którego była entuzjastyczną sympatyczką, choć niepozbawioną krytycyzmu (zob. 1935, 1947). W oparciu o jego materiały napisała książkę Służba leśna w świecie owadów (5 wydań w 1923-1948) z licznymi aspektami behawioralnymi. Zainicjowała i wydawała serie wydawnictw przyrodniczych: „Biblioteczka Przyrodnicza” Księgarni św. Wojciecha (1932-1939) i „Ze Świata Przyrody” (1932-1938). Znękana pogarszającym się stanem zdrowia odeszła z wyboru w Warszawie.

Darmozjady w świecie roślin. [Biblioteczka Przyrodnicza st. II „Dla wszystkich” ser. C]. Poznań 1926; Rośliny owadożerne. [Biblioteczka Przyrodnicza st. II „Dla wszystkich” ser. C]. Poznań 1927; Jean-Henri Fabre. Jan Henryk Fabre - dzieje myśli i życia. [Biblioteczka Przyrodnicza st. II „Dla wszystkich” Nr 231 ser. C]. Poznań 1935, wznowiona (3. wyd.) w Bibl. Pop.-Nauk. „Wiedzy”, Ser. Przyr. Nr 2. Warszawa 1947 [na końcu książeczki znajduje się treść 10 tomów Pamiętników entomologa oraz wybrane piśmiennictwo]; Leśna tanecznica. Obrazy z życia tajgi. Warszawa 1950.

 

Jerzy A. Chmurzyński © (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl, jchmurzynski@wp.pl) 16 stycznia 2003 r.


green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Pory Roku
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behawioralne
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii

Back to home page, Nencki home page