POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Sir Jagadis Chandra Bose

Bose, Jagadis Chandra (Chunder), Sir (1858-1937), indyjski fizyk i fizjolog roślin. Po ukończeniu (1884) uniwersytetu w Cambridge został profesorem nauk fizycz­nych w Presidency College, Calcutta (1885-1915), który opuścił na rzecz zało­żonego przez siebie instytutu w Kalkucie, nazwanego od jego imienia Bose Research Institute, którego był dyrektorem (1917-1937). Opracował niezmiernie czułe narzędzia badawcze, które mu pozwoliły badać reakcje elektrofizjologiczne roślin na bodźce, a także ich niezmierne drobne ruchy – dzięki nim wykazał, że rośliny reagują fizjologicznie na bodźce w podobny sposób jak zwierzęta, m.in. na uszkodzenia mechaniczne, przy czym tkanką reagującą jest łyko (phloem), a proces elektrochemiczny, podobny do impulsu nerwowego, nie rozwija się – jak tamten – w czasie rzędu milisekund, lecz sekund.

Z tego zakresu pozostawił szereg publikacji, jak Response in the Living and Non-Living (1902), Comparative Electro-Physiology (1907), Researches on Irritability of Plants (1913), The Nervous Mechanism of Plants (1926), The Motor Mechanisms of Plants (1928).

W 1924, niezależnie od A. Einsteina opracował statystykę cząstek o spinie całkowitym (rozkład Bosego-Einsteina).

 

Opracował Jerzy A. Chmurzyński (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 20 marca 2007 r.


green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Pory Roku
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behawioralne
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii

Back to home page, Nencki home page