POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


John D. Carthy

Carthy, John D[ennis] (1923-1972), angielski zoolog i etolog; po ukończeniu szkoły w Bedfordzie uzyskał (1941) wolny wstęp do Christ's College w Cambridge, gdzie studiował zoologie, udzielając sie wszechstronnie w życiu studenckim (kpt lodzi w College'u 1942/43, prezes amatorskiego klubu dramatycznego 1946/47), co przerwala sluzba wojenna – 1943-46 w badawczej sekcji operacyjnej dowództwa bombowców RAF. Po powrocie do Cambridge ukończył studia i uzyskał doktorat (Ph.D.). Przez następnych 17 lat był ‘docentem' (lecturer) zoologii w Queen Mary College uniwersytetu londyńskiego; byl członkiem Instytutu Zoologii. W 1967 został mianowany pierwszym dyrektorem naukowym Rady Badan Terenowych i utworzył Jednostkę Badawcza Skazen Ropa w Orielton oraz Ośrodka Ochrony Lasu w Epping. Pracował nad orientacja węchową u mrówek. Ze względu na trudna finansowo sytuacje domowa (wśród dzieci mial głuchoniemego syna), wydawał sporo książek naukowych, czym sie szczególnie zasłużył dla etologii; był tez autorem książek dla dzieci, które szczególnie lubił. Wielką popularność zdobył audycjami radiowymi i telewizyjnymi (The Living WorldScience FairMeet the Professor, TonightNature Parliament i Young Scientists of the Year). Byl członkiem Król. Towarzystwa Zoologicznego, czlonkiem zarzadu Król. Towarzystwa Entomologicznego, zarządu gl. Association of Study of Animal Behaviour, Cambridge Philosophical Society, Instytutu Biologii, the London Natural History Society, Instytutu Edukacji Uniwersytetu Londyńskiego i stowarzyszonych kolegiów edukacyjnych, North East London Polytechnic (gdzie byl gubernatorem), byl przewodniczącym londyńskiego oddziału Komitetu British Trust for Ornithology i Wild-fowl Trust oraz członkiem rady Londyńskiego Towarzystwa Zoologicznego, byl tez przewodniczącym Educational Writers' Group Stowarzyszenia Autorów.

Odour trails of Acanthomyops fuliginosus. Nature, 166, 1950, s. 154; Idem: The orientation of two allied species of British ant. I. Visual direction finding in Acanthomyops niger. Behaviour, 3, 1951, ss. 275-303; Idem. II. Odour trail laying and following in Acanthomyops fuliginosus. Behaviour, 3, 1951, ss. 304-318; Animal Navigation. London 1956; An Introduction to the Behaviour of Inverte­brates. London 1958, wznowione 1962; Do animals see polarized light? New Scien­tists, 10, 1961, ss. 660-662; Color vision in invertebrates. In: Symp. of the Inst. of Biology, No. 12 “Colour and Life”, London 1964;  The Behaviour of Arthropods. Edinburgh & London 1965; Animal Behaviour. London 1966.

Obituary – Dr J D Carthy. Habitat, 8, 1972 No. 4; A.H.A.: J. D. Carthy  M.A., Ph.D, F.I. Biol. Natural Science in Schools Journal of the School Natural Science Society, 9, 1971 No. 2.

 

Opracowal Jerzy A. Chmurzynski © (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 26 lutego 2007 r.


green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Pory Roku
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behawioralne
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii

Back to home page, Nencki home page