POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Rémy Chauvin

Chauvin, Rémy [André Joseph] (ur. 1913), syn Alfonsa, oficera marynarki i Marii-Luizy z d. Tapin, dr nauk przyr., fr. etolog, studiował w Coll`ege de Laval i Faculté des Sciences w Paryżu, gdzie otrzymał stopień doktora nauk przyr. (dr `es sciences naturelles), był kierownikiem badań w CNRS (1946) i (1948) dyrektorem badań Narodowego Instytutu Badań Rolniczych (Inst. National de la Recherche Agronomique), od 1959 wykładał na Sorbonie, od 1960 dyr. laboratorium etologii dośw. w École Pratique des Hautes Études, od 1964 do emerytury był profesorem psychofizjologii na wydz. nauk przyrodn. uniwersytetu w Strasburgu i kierownikiem Zakładu Socjologii Zwierząt Uniwersytetu Réné Descartes'a (Paris-V). Początkowo zajmował się entomologią rolną, po czym podjął analizę etologiczną aspektów socjalnych życia owadów (gregaryzmu, efektu grupy, skupiania się i ontogenezy zachowań); wynikiem tych zainteresowań była m.in. książka Les sociétés animals de l'abeille au gorille (Paris 1963; wyd. ang.: Animal Societies from the Bee to the Gorilla. New York 1968, London 1971); jest autorem pomnikowego dzieła o biologii pszczoły (1968b); zaś rozszerzając swe zainteresowania opublikował Les Surdoués („Ogłuchli”. Paris 1975), dzieło w którym na nowo podjął problem nabytego i dziedzicznego (por. nature-nurture, natura-kultura) i „doboru” szkolnego; po przejściu na emeryturę bada w swym „zamku” (Le Château, F-18380 Yvoy le Pré) zachowanie się owadów społ., interesuje się też parapsychologią. Jest autorem znanego w swoim czasie podręcznika fizjologii owadów (1949) - stanowiącego francuski odpowiednik anglojęzycznego podręcznika Sir V. B. Wiggleswortha (często wypowiadany przez Anglików pogląd, że książka Chauvina stanowiła plagiat podręcznika angielskiego - na zasadzie analizy obu tekstów można policzyć na karb zaskórnej animozji Anglików do Francuzów). Spędzanie czasu: historia religii (napisał książkę Dieu des savants), poezja grecka i łacińska.

Traité de physiologie de l'insecte. Paris 1949, 1956; Psychophysiologie. Paris 1968a; Traité de biologie de l'abeille. Paris 1968b; L'Éthologie. Paris 1975; Vie et moeurs des insectes (wyd. pol.: Życie i obyczaje owadów. [Współcz. Bibl. Naukowa „Omega” t. 46-47]. Warszawa 1966).

 

Jerzy A. Chmurzyński © (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl, jchmurzynski@wp.pl 14 stycznia 2003 r.


green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Pory Roku
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behawioralne
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii

Back to home page, Nencki home page