POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


PIOTR CHOJNACKI

 

Chojnacki, Piotr (1897-1969), ks., prof., pol. filozof chrześc.; po studiach teol. w kat. seminarium duch. w Kielcach i święceniach kapł. odbył studia filoz. we Fryburgu Szwajc. uwieńczone doktoratem  w 1921 na podstawie rozprawy o etyce Kanta i etyce socjalizmu (1928), po czym studiował w École Supérieure de Sciences Politiques et Sociales w Lowanium (Louvain, Belgia), a 1923-25 w Institut Supérieur de Psychologie oraz College de France w Paryżu; te studia dały mu podstawy do rozważań filozoficznych nad psychicznymi cechami zwierząt i ludzi; 1927 habilitował się na UW i rozpoczął wykłady z filozofii chrześc., 1934 został profesorem; 1939-45 był współorganizatorem i prof. tajnego UW, 1945-54 był prof. filozofii na wydz. teologii UW, a 1954-67 na wydziale filozofii chrześcijańskiej Akademii Teologii Katol. w Warszawie. Dla etologa szczególnie interesujący jest jego artykuł (1950) dotyczący myślenia małp człekokształtnych w porównaniu z człowiekiem, w którym dokonuje klasycznego rozróżnienia między myśleniem konkretnym, praktycznym, a myśleniem abstrakcyjnym; w tym kontekście zajmuje się wytwarzaniem narzędzi.

Die Ethik Kants und die Ethik des Sozialismus. Freiburg 1928; Pojęcia i wyobrażenia w świetle psychologii i epistemologii. Kielce 1927; Elementy filozofii chrześcijańskiej. Warszawa 1938; Podstawy filozofii chrześcijańskiej. Warszawa 1939 i 1955; Z filozofii przyrody i psychologii. Warszawa 1939; Filozofia tomistyczna i neotomistyczna. Poznań 1947; Wstęp do filozofii i zarys ontologii. Opole 1949; Cielesne podobieństwa i psychiczne różnice między człekokształtnymi a człowiekiem. Roczn. Filoz., Lublin, 2-3 (1949-50), 1950, ss. 25-59; Teoria poznania Warszawa 1969.

 

Opracował Jerzy A. Chmurzyński (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 14 stycznia 2002 r.


green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii
green.gif (257 bytes) Etologia

green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii  

Back to home page, Nencki home page