POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Edouard Claparède

 

Claparède, Edouard (1873-1940), szwajc. lekarz, pedagog i psycholog, zajmujący się również psychologią zwierząt, współtwórca psychologii wychowawczej i pedagogiki eksperymentalnej. Po ukończeniu studiów medycznych (1897) i krótkim pobycie naukowym w Paryżu, gdzie spotkał Alfreda Bineta, uczonego, który położył podwaliny pod testowanie inteligencji, wrócił do Genewy, gdzie początkowo pracował w laboratorium swego kuzyna, psychologa Théodora Flournoya (1854-1920) i rozpoczął wykłady na uniwersytecie; od 1906 był prof. psychologii i kierownikiem laboratorium psychologii eksperymentalnej; wspólnie z P. Bovetem założył (1912) Instytut J.J. Rousseau'a w Genewie. Pozostawał pod wpływem nauki francuskiej. Działał przeważnie w zakresie psychologii dziecka i pedagogiki eksperymentalnej: był gł. przedstawicielem tzw. funkcjonalnego wychowania, przy czym reprezentował kierunek naturalistyczny, głosząc że wychowawca nie powinien być kierownikiem procesu wzrostu biopsychicznego, ale opiekunem jego spontanicznego przebiegu; stworzył koncepcję i hasło „szkoły na miarę dziecka postulując tworzenie różnych szkół, dostosowanych do możliwości, skłonności i potrzeb indywidualnych dzieci. Claparede podzielał pogląd K. Groosa na rolę zabawy i zastoswał go „do człowieka: a więc dziecko nie dlatego się bawi, że jest dzieckiem, ale jest dzieckiem dlatego, że konieczne jest dla zachowania gatunku, aby się bawiło: «młodość stworzona jest gwoli zabawie». Im dłuższy jest okres dzieciństwa, tym wyższy jest rozój uzdolnień psychicznych” (Bohn-Drzewinaˇ, s. 519); Prace Claparède'a nad rozwojem myślenia u dzieci kontynuował później Jean Piaget, również Szwajcar. Wraz z T. Flournoyem założył Claparède (1901) czasopismo Archives de Psychologie, które od początku wydawał. Wykształcił wielu uczniów; przez dwa lata pracował u niego J.A. Bierens de Haan. Claparède był zasłużony przede wszystkim jako pedagog i organizator badań naukowych. Zajmował się zagadnieniem orientacji w przestrzeni u ludów pozaeuropejskich (1903), które stanowi ważny problem etologiczny, a także publikował na tematy zoopsychologiczne (zob. niż.).

Les animaux sont-ils conscients? Rev. philos., 51, 1901 No. 5; La faculté d'orientation lointaine. Arch. Psychol.2, 1903, ss. 133-180; Psychologie de l'enfant et pédagogie expérimentale (1905; liczne wydania i tłumaczenia, również na jęz. polski: Psychologia dziecka i pedagogika eksperymentalna, 1927); La psychologie comparée est-elle légitime? Arch. Psychol., 1906; Über die verschiedenen Formen des Experiments in der Tierpsychologie. Umschau, 1908 Nr. 26, 27; Les tropismes. J. Psychol. Neurol., 13, 1908; Défant du sens du retour chez un Chat. Arch. de Psych., 1908; Die Methoden der tierpsychologischen Beobachtungen und Versuche. Ein Vortrag. Leipzig 1909; Die Bedeutung der Tierpsychologie für dir Pädagogik. Z. pädagog. Psychologie u. experimentelle Pädagogik. 12, 1911; Point de vue physico-chimique et point de vue psychologique. Scientia, 1912; Tierpsychologie. Handwörterbuch de Naturwissenschaften. Jena 1913; Szkoła na miarę (1921, wyd. pol. 1929); La psychologie de l'intelligence. Scientia, 1917, ss. 353-368; L'Orientation professionelle (1922); Comment diagnostiquer les aptitudes chez les écoliers (1925); Wychowanie funkcjonalne (1931, wyd. pol. 1933); Le développement mental (1946).

A. Bohn-Drzewina: Psychologia porównawcza zwierząt. W: Poradnik dla samouków, t. X: Zoologia II: Histologia, fizjologia zwierząt, embriologia, psychologia porównawcza zwierząt. Warszawa 1932.

 

Opracował Jerzy A. Chmurzyński (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 21 lutego 2007 r.


green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Pory Roku
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behawioralne
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii

Back to home page, Nencki home page