POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Janusz Domaniewski

Domaniewski, Janusz [Witold] (1891-1954), pol. zoolog, ornitolog i zoogeograf, zasłużony działacz ochrony przyrody (zwł. tatrzańskiej), popularyzator łowiectwa i wiedzy przyrodniczej, uwzględniający w swych szkicach elementy zachowania się zwierząt, zwł. wędrówek ptaków (Wędrówki ptaków. Lwów 1934 i inna książeczka pod tymże tytułem: Warszawa 1954). Studia przyrodnicze odbył na Uniwersytecie Jagiellońskim; w 1917 zainicjował połączenie zoologicznych zbiorów Muzeum Branickich ze zbiorami Gabinetu Zoologicznego Cesarskiego UW we wspólne Narodowe Muzeum Przyrodnicze, którego był pierwszym kustoszem (1919-1920); 1927-1930 kustosz Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem (wtedy to kierowany przezeń samochód uległ wypadkowi 16.VI.1930 mad Morskim Okiem, w którego wyniku tragicznie zginął poeta i myśliwy Julian Ejsmond), 1930 Domaniewski wrócił do Warszawy na stanowisko działu kręgowców w muzeum przemianowanym na Państwowe Muzeum Zoologiczne; 1931 założył przy tymże muzeum Stację Badania Wędrówek Ptaków (obecnie w Górkach Wsch. k. Gdańska); po okresie okupacji hitlerowskiej w latach 1944-1949 był profesorem zoologii i zoogeografii na UMCS w Lublinie, a wreszcie 1950-1952 kustoszem Muzeum Ornitologicznego  w Cieplicach. Domaniewski był autorem licznych prac naukowych i książek z zakresu zoologii systematycznej i zoogeografii (zwł. ptaków), jak Ornitologia łowiecka (t. 1-3, Warszawa 1951-1952), Zarys geografii zwierząt (Warszawa 1921); był też autorem szkolnych podręczników do zoologii, jednak szczególną sławę w Polsce przyniósł mu pierwszy nowoczesny rodzimy akademicki Podręcznik zoologii (t. 1-2, wyd. 2. Warszawa 1923 [tzw. wśród zoologów starszego pokolenia „duży Domaniewski”).

 

Opracował J. A. Chmurzyński (e-mail:j.chmurzynski@nencki.gov.pl), realizacja: J. Osmulska 9 luty 2006 r.


green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Aktualności

green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behavioralne
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Pory Roku

Back to home page, Nencki home page