POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


BOHDAN DYAKOWSKI

DYAKOWSKI, Bohdan (1864-1940), pol. przyrodnik, utalentowany popularyzator biologii; po ukończeniu (1883) gimnazjum klasycznego w Warszawie studiował (do 1888) przyrodę na Ces. UW, przy czym w 1885-1887 był asystentem zoologa Augusta Wrześniowskiego; w 1888 uzyskał stopień kandydata nauk przyr., po czym w 1896-1896 uczył biologii i fizyki w szkole realnej Wł. Górskiego (obecnie gimn. i liceum Wł. Górskiego) i in., ponadto pracował w tajnym kólku oświaty ludowej u Mieczysława Brzezińskiego; w 1896-1905 był sekretarzem Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, zaś od 1905 przebywał stale w Krakowie pracując nad programami i metodyką nauczania przyrody. W swych podręcznikach zamiast układu systematycznego wprowadził po raz pierwszy układ „według zbiorowisk”. Od 1926 miał wykłady z dudaktyki botaniki na Studium Pedag. UJ. Położył olbrzymie zasługi w propagowaniu idei ochrony przyrody w Polsce, był też jednym z założycieli Ligi Ochrony Przyrody. W jego dorobku (ponad 50 książek) przeważają prace popularnonaukowe i podręczniki szkolne. Najbardziej znane, to Nasz las i jego mieszkańcy (1898), Z naszej przyrody (1903), Atlas państwa zwierzęcego (cz. I 1903, cz. II 1905, cz. III 1926), Zarys botaniki [wspólnie z W. Szaferem] (1933); w dwóch pierwszych zamieścił wiele opisów obyczajów zwierząt oraz ich gniazd; por. A. Dziurzyński, Wł. Korsak, amatorzy przyrodnicy, miłość przyrody ojczystej R.J. Wojtusiak: Bohdan Dyakowski (1864-1940). Wszechświat, 1966 z. 12 (1982), ss. 302-303.

Opracował Jerzy A. Chmurzyński © (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 8 lutego 2002 r.


green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Pory Roku
green.gif (257 bytes) Rocznice

green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii

Back to home page, Nencki home page