POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


ADAM DZIURZYŃSKI

DZIURZYŃSKI, Adam (1887-1970), pol. entomolog i wybitny dydaktyk zoologii oraz pedagog, syn Jana, prof. gimn.; początkowo studiuwał w Wyż. Szk. Plast. w Krakowie oraz 1906-1910 nauki przyrodnicze na UJ; od 1911 uczył w gimnazjach krakowskich; w 1922 mianowany kierownikiem Ogniska Biologów Okręgu Krakowskiego; w 1928 wykładał dydaktykę na kursie dla nauczycieli polskich w Rydze, od 1934 - na Studium Pedagog. UJ. W okresie okupacji pracował w tajnym szkolnictwie pol. w Krakowie. W 1950 uzyskał doktorat i został kierownikiem katedry Zoologii Systematycznej i Metodyki Biologii na WSP w Krakowie, gdzie pracował do emerytury w 1960; w 1954 uzyskał tytuł docenta. Naukowo zajmował się lepidopterologią, w tym etologią motyli; zagadnienia behawioralne porusza jego cenna książka dydaktyczna, Szkolne wycieczki zoologiczne (wyd. 2. Warszawa 1963), którą powinien znać każdy etolog-terenowiec. Oprócz niej [i prac entomologicznych oraz dydaktycznych] opublikował 2 książeczki popularnonaukowe W borze świerkowym (1946) i W królestwie buka (1948); por. B. Dyakowski R.J. Wojtusiak: Doc. Dr Adam Dziurzyński (1887-1970).  Przegl. Zool., 15, 1971 Nr 3, ss. 229-231.

 

Opracował Jerzy A. Chmurzyński © (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 8 lutego 2002 r.


green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Pory Roku
green.gif (257 bytes) Rocznice

green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes)
Historia polskiej etologii

Back to home page, Nencki home page