POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Charles Ferton

Ferton, Charles (18..-1921), fr. entomolog; do jego znanych dzieł należy La vie des Abeilles et des Guępes (Paris 1924); w książce tej „poddał surowej krytyce niektóre spostrzeżenia J.-H. Fabre'a (zob. też Bohuszewiczówna 1935, 1947), zwłaszcza nad osami [grzebaczowatymi], które przez ukłucie unieruchamiają zdobycz przeznaczoną do odżywiania larw. Fabre utrzymywał, że osy te dzięki cudownej wprost intuicji umieją trafić i zapuścić żądło w określony zwój nerwowy ofiary, tak że natychmiast jest sparaliżowana. Ferton twierdzi, że żądło osy Sphex [nęk] zagłębia się często dość daleko od zwojów nerwowych. Ferton rozpatruje również ewolucję przejawów instynktowych, m.in. mechanizm orientowania się w przestrzeni podczas powrotu do gniazda” (Bohn-Drzewina 1932, s. 534)

[życiorys w:] Ann. Soc. ent. France, 90, 1921, s. 350.

A. Bohn-Drzewina: Psychologia porównawcza zwierząt. W: Poradnik dla samouków, t. X: Zoologia II: Histologia, fizjologia zwierząt, embriologia, psychologia porów­nawcza zwierząt. Warszawa 1932, ss. 506-554; Z. Bohuszewiczówna: Jean-Henri Fabre. Jan Henryk Fabre dzieje myśli i życia (Biblioteczka Przyrodnicza st. II "Dla wszystkich" Nr 231 ser. C) Poznań 1935, wznowiona w Bibl. Pop.-Nauk. "Wiedzy", Ser. Przyr. Nr 2. Warszawa 1947 [na końcu książeczki znajduje się  wybrane piśmiennictwo], ss. 64-74; J.-H. Fabre: Z życia owadów, wyd. 3. Warszawa 1948, ss. 114, 118-126, 130-131, 158-162.

 

Opracował J. A. Chmurzyński © (e-mail:j.chmurzynski@nencki.gov.pl), realizacja: J. Osmulska 9 luty 2006 r.


green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Aktualności

green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behavioralne
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Pory Roku

Back to home page, Nencki home page