POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


ELŻBIETA FONBERG

 

Fonberg, Elżbieta (1920-2005), prof., polski neurofizjolog, studia medyczne rozpoczęte podczas wojny na tajnych kompletach UW ukończyła na Uniw. Warszawskim  w 1947, po czym pracowała jako asystentka w Zakł. Histol. i Embriol. UW, by w 1948 przejść do Zakł. Neurofizjologii Instytutu Nenckiego w Łodzi (do prof. J. Konorskiego), tam pracowała do 1956, w którym to roku wraz z Instytutem przeniosła się do Warszawy; w 1959 uzyskała tu stopień dr nauk przyr., a w 1963 się habilitowała w zakresie neurofizjologii, po czym w latach 1964-71 była docentem, w 1971 została profesorem; od 1966 do emerytury w 1990 kierowała Pracownią Układu Limbicznego; 1959-61 i 1965 odbyła staże naukowe w Yale Univ., 1974-75 w Univ. of California i Yale Univ., 1962-65 prowadziła wykłady z neurofizjologii i wyższych czynnoścci nerwowych na Wydz. Psychol. UW, 1967, 1968 w Studium Doskonalenia Kadr Lekarskich w Warszawie, 1974-75 seminaria i wykłady w 22 ośrodkach naukowych w USA. Naukowe zainteresowania E. Fonberg dotyczą neurobiologicznej regulacji zachowań popędowych (zwł. podwzgórza i ciała migdałowatego), fizjol. mechanizmów depresji i agresji, a także nerwicy i zaburzeń emocjonalnych. Była regionalnym redaktorem Physiology and Behavior (USA). Zainteresowania: poezja, kultury pierwotne.

Wybrane publikacje z ponad 70 pozycji: Zaburzenia wyższych czynności nerwowych wywołane za pomocą nieregularnego wzmacniania bodźca warunkowego. Neurol. Neurochir. Psychiatr. Pol., 2, 1953, ss. 117-136; Przewlekła nerwica doświadczalna u psa z dominującymi zaburzeniami ruchowymi. Soc. Sci. Łódź, Wydz. III, Sec. III, 27, 1953, ss. 5-39; Występowanie reakcji obronnych w stanach nerwicowych. Łódz. Tow. Nauk. Nr 93; The motivational role of the hypothalamus in animal behavior. Acta Biol. Exp., 27, 1967, ss. 303-318; The role of the amygdaloid nucleus in animal behavior. Progress in Brain Res., 1968; Nerwice. Przesądy a nauka [Bibl. Wiedzy Współcz. Warszawa 1971; Control of emotional behavior through the hypothalamus and amygdaloid complex. W: Physiology, Emotion and Psychosomatic Illness, CIBA Found. Symp. 8, Excerpta Medica, 1972, ss. 131-161; Fizjologiczna regulacja agresji. Psychol. Wych., 30, 1973, ss. 269-283; Podstawy fizjologiczne (doświadczalne) psychoterapii. I Kraj. Symp. Psychoterap. Warszawa, 1974, ss. 26-43; Specyficzne i niespecyficzne funkcje ciała migdałowatego. Acta Physiol. Pol., 27, 1976, Suppl. 13, ss. 157-168; Emocja a nerwice. Warszawa 1979; Nerwice a emocje – fizjologiczne mechanizmy. [Najnowsze Osiągnięcia Nauki]. Wrocław 1979; Amygdala, emotions, motivation and depressive states. W: Emotion Theory, Research and Experience, vol. III, 1986, rozdz. 13.

 

Opracował Jerzy A. Chmurzyński (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 14 września 2005 r.


green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Aktualności

green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behavioralne
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Pory Roku

Back to home page, Nencki home page