POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


JANE GOODALL

 

Goodall, Jane (ur. 1934 ), ang. etolog, jedna z trzech światowej sławy kobiet badaczy obyczajów i zachowania się małp człekokształtnych (obok Dian Fossey i Biruté Galdikas-Brindamour), autorytet w sprawie życia dzikiego szympansa pospolitego (Pan troglodytes); ur. w Londynie, uczyła się w Bournemouth, Jane Goodall interesowała się zachowaniem zwierząt od wczesnych lat; w wielu 18 lat opuściła szkołę i rozpoczęła pracę jako kelnerka, a potem sekretarka i asystetka przy produkcji filmów, aż udało się jej udać do Afryki, gdzie podjęła funkcje asystentki słynnego już antropologa i paleontologa Louisa S.B. Leakeya; w 1960 na jego wniosek ta 26-letnia osoba uzyskała wsparcie finansowe na wykonanie badań etologicznych nad szympansem pospolitym w rezerwacie Gombé Stream nad jez. Tanganika w Tanzanii. W 1964 wyszła za mąż za holenderskiego fotografika, barona Hugona van Lawicka (wtedy nazywała się J. van Lawick-Goodall), który został wysłany w 1962 do Tanzanii, by filmować jej pracę. Po dwóch latach pobytu w Gombé Stream Game Reserve Jane Goodall - pomijając pierwszy stopień wykształcenia akademickiego (co należy do rzadkich wyjątków!) - uzyskała (1965) doktorat (Ph. D.) z etologii w Sub-Department of Animal Behaviour uniwersytetu Cambridge w Madingley, kierowanym przez jednego ze współtwórców etologii, W.H. Thorpe'a, po czym wróciła z mężem do Gombé, gdzie jej niewielki obóz zamienił się w centrum naukowe składające się w latach 1970-tych w stuosobowy zespół afrykańskich pracowników oraz studentów brytyjskich i amerykańskich (a rezerwat został zamieniony w Gombe Stream National Parc); Jane wraz z rodziną przebywała w Gombe do 1975, mąż, którego ambicje fotograficzne wiązały się raczej z różnorodnością obiektów, a którego nie uprzedziła, że zamierza całe życie spędzić w dżungli z szympansami, odszedł od niej w 1974 (nie porzucił zresztą Afryki - i odtąd filmuje zwierzęta w Parku Narodowym Serengeti mieszkając tam z synem). W 1977 Jane założyła The Jane Goodall Institute for Wildlife Research, Education, and Conservation, którego zadaniem jest dbanie o warunki, w jakich szympansy żyją w niewoli oraz wspieranie ochrony tego gatunku w Afryce; obecnie w ramach programu badawczego tego instytutu jest obserwowanych 130 szympansów w ogrodach zoologicznych, a także finansuje się ośrodki dla osieroconych małych szympansów w Burundi, Kongo, Tanzanii i Kenii. Od 1999 w Instytucie J. Goodall pracuje jako wolontariuszka polski etolog, Magdalena Łukasik. Jane Goodall pierwsza stwierdziła w warunkach naturalnych, że szympansy nie są jaroszami, ale zdolnymi łowcami, polującymi grupowo na małpy, małe antylopy i świnie leśne - czym potwierdziła wcześniejsze stwierdzenia Adriaana Kortlandta; przy tym małpy porozumiewają się między sobą i dzielą łupem. Interesujące jest to, że wokół zdobywcy gromadzą się inne osobniki żebrzące o swój udział; nie funkcjonuje tu zatem stary genetyczny program stadnych naczelnych o hierarchii społecznej, że dominant zabiera od podporządkowanego osobnika, co tamten znalazł - jest to, jak się wydaje, nowa cecha etologiczna. Goodall opisała też wytwarzanie w naturze przyborówprzez szympansy, a mianowicie wykorzystywanie oczyszczonych z liści gałązek dla wydobywania mrówek i termitów; zaobserwowała ich przygotowywanie przed udaniem się na łowy - jeśli brak odpowiednich roślin w pobliżu znanej termitiery. Obrona terytorium, podobnie jak polowanie, jest u szympansa domeną samców, samice natomiast spędzają dwukrotnie więcej od nich czasu na zbieraniu owadów, są też zręczniejsze w wytwarzaniu przyborów. Jest tu więc wskazówka na to, że małpoludy (Australopithecinae), które dały początek gałęzi ewolucyjnej prowadzącej ku człowiekowi, już dysponowały preadaptacją wiodącą do ludzkiego podziału ról w rodzinie między obiema płciami. Lata swych obserwacji Jane Goodall podsumowała w książce z 1986. Za swe zasługi otrzymała w 1995 od National Geographic Society prestiżowy Medal Hubbarda.

[oryginalne artykuŁy i ksiĄŻki poświęcone szympansom:] J. Goodall: My life among wild chimpanzees. Natl. Geogr. Mag., 125, 1963 No. 8, ss. 272-308; Idem: Chimpanzees of the Gombe Stream Reserve. In: Primate Behavior ed. by I. De Vore. New York 1965, ss. 425-473; J. van Lawick-Goodall: New discoveries among Africa's chimpanzees. Natl. Geogr. Mag., 128, 1965 No. 6, ss. 802-831; J. van Lawick-Goodall and H. van Lawick: Use of tools by the Egyptian vulture Neophron percnopterus. Nature, 212, 1966, ss. 1468-1469; Idem: The behavior of free-living chimpanzees in the Gombe Stream Reserve. Anim. Behav. Monogr., 1, 1968, ss. 165-301 [lub wg J. Alcocka:] 1970 No. 3, ss. 161-311; Idem: Tool-using in primates and other vertebrates. In: Advances in the Study of Behaviour ed. by D.S. Lehrman, R.A. Hinde, and E. Shaw. New York and London 1970, ss. 195-249; J. van Lawick-Goodall: In the Shadow of Man. London 1971, Boston 1971 (wyd. pol.: W cieniu człowieka. [„Biblioteka Problemów” t. 195]. Warszawa 1974); Idem: The behaviour of the chimpanzee. In: Hominisation und Verhalten hrsg. von G. Kurth und I. Eibl-Eibesfeldt. Stuttgart 1974, ss. 56-104; J. Goodall: Infant killing and cannibalism in free-living chimpanzees in the Gombe Stream Reserve. Folia Primatologica, 28, 1977, ss. 259-282; Idem: The Chimpanzees of Gombé: Patterns of Behaviour. 1986; Idem: Through a Window. Thirty Years with the Chimpanzees in Gombé. London 1990 (wyd. pol.: Przez dziurkę od klucza. 30 lat obserwacji szympansów nad potokiem Gombe. [„Na ścieżkach nauki”]. Warszawa 1995); [stadnym psowatym afrykańskim - likaonowi, szakalowi złocistemu i hienie cętkowanej - jest poświęcona:] Hugo & Jane van Lawick-Goodall Innocent Killers. London  1970, Boston 1971 (wyd. pol.: Zabójcy bez winy. [„Biblioteka Problemów” t. 189]. Warszawa 1973).

[opracowania] Ewa Kołodziejak-Nieckuła: Anioły Leakeya. Wiedza i Życie, 1995 Nr 10, ss. 18-23; M. Holloway: Gombe's famous primate. Sci. Amer., 277, 1977 No. 4, ss. 20-22; D. Higgs, M. Dygas: Jane Goodall, ambasador szympansów. Focus, Nr specjalny Natura, 1999: 1 (3), ss. 38-41; A. Łodyński: Szympansy i ludzie. Wysokie obcasy, 1999 Nr 12, ss. 6-11.

 

Opracował Jerzy A. Chmurzyński © (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 14 stycznia 2002 r.


green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii
green.gif (257 bytes) Etologia

green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii  

Back to home page, Nencki home page