POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Temple Grandin

 

Grandin, Temple (ur. 1947), amerykańska psycholog specjalizująca się w autyzmie wczesnodziecięcym, neurolog i filozof, zaangażowana w walkę o prawa i dobrostan zwierząt gospodarczych. Jej wyjątkowość polega na tym, że sama urodziła się z autyzmem – wówczas chorobą na tyle mało znaną, że w wieku lat 2 rozpoznano u niej uszkodzenie mózgu i umieszczono w przedszkolu z wyjątkowo dobrymi nauczycielami. Dopiero po kilku latach jej stan określono jako autyzm; mimo to mogła odbyć naukę szkolną, a potem (1970) bakalaureat z psychologii w Kolegium Franklina Pierce’a, a następnie (1975) magisterium z nauk o zwierzętach w Stanowym Uniwersytecie Arizony, zaś doktorat w tejże dziedzinie w 1989 na Uniwersytecie Illinois; obecnie jest tam docentem (associate professor). Opierając się na osobistym doświadczeniu w przypadku autyzmu wczesnodziecięcego Grandin zaleca wczesną interwencję psychologiczną i prowadzenie dziecka przez nauczycieli, którzy potrafią jego tendencje kierować w pożytecznych kierunkach.

Ta jednostka chorobowa, opisana przez Kannera (1953), przejawia się w obsesyjnym, niekiedy lękowym, pragnieniu utrzymania stałości środowiska (miejsca, otoczenia, rodzaju zabaw), zaburzeniach mowy w postaci mutyzmu (czyli zachowania milczenia) lub wypowiedzi niekomunikatywnych, echolalii (tj. automatycznym powtarzaniu zasłyszanych wyrazów lub zdań – często z naśladowaniem intonacji), nieużywaniu słowa „ja”. Dzieci autystyczne wykazują zainteresowania przedmiotami, a nie ludźmi – nie można z nimi nawiązać kontaktu słownego albo jest to bardzo trudne, choć niekiedy mają inteligentny wyraz twarzy i wykazują wysokie możliwości poznawcze oraz ujawniają przejawy wysokiej inteligencji.

Autyzm wczesnodziecięcy występuje z częstością ok. 4 przypadków na 15.000 urodzeń żywych, dystrybucja autyzmu wśród płci jest 4 : 1 na „korzyść” chłopców. „W badaniach z zakresu genetyki molekularnej zaczyna sięidentyfikować poszczególne geny przyczyniające się do genetycznej podatności na autyzm” (Plomin et al.↓, s. 19). Początkowo sądzono, że autyzm wczesnodziecięcy jest wynikiem braków wychowawczych, m. in. braku ciepła matczynego (por. sieroca choroba), okazało się wszakże, iż ma charakter organiczny [wg Encykl. słown. psychiatr.]; „sugerowane biologiczne i neurologiczne przyczyny autyzmu obejmują: zachwianie równowagi w układzie neuroprzekaźników, anatomiczne zniekształcenia móżdżku, nienormalną czynność mózgu itp.” (Axt↓, s. 112). Andrea Axt postuluje jako najważniejszy czynnik – zaburzenie funkcji wydzielniczej szyszynki: zastosowanie terapii melatoniną dało bowiem obiecujące rezultaty.

Grandin w swym podejściu do chorych dzieci wykorzystuje wyjątkową możliwość oparcia się na własnych przeżyciach. Opisywała swą nadwrażliwość na hałas oraz inne bodźce zmysłowe. Według niej jej psychika było pierwotnie wzrokowa: do dziś może opisywać swe minione przeżycia z filmową dokładnością. Potrafi w wyobraźni zmienić kierunek oświetlenia i padania cieni odpowiednio modyfikując swe „widzenie” wspomnień. W wieku 18 lat wymyśliła „ściskaczkę” (squeeze-box albo hug machine), służącą do uspakajania nadwrażliwych osób, której dotąd sama używa (porobnie jak zażywa leki przeciwdepresyjne).

Grandin wykazuje umiejętność „wczuwania się w umysł bydła”. Posłużyło do nakręcenia dokumentalnego filmu pt. „The Woman who thinks like a cow” (‘Kobieta, która myśli jak krowa’), wyświetlonego w BBC 8 czerwca 2006 r. Ta umiejętność pozwoliła jej na projektowanie wyposażenia do humanitarnej jego hodowli; wymyśliła też zakrzywione ogrodzenia do prowadzenia zwierząt na rzeź, by zredukować ich stres. Do znanych jej powiedzeń w tym względzie należą następujące. „Sądzę, że używanie zwierząt jako pokarmy jest rzeczą etyczną, powinniśmy to jednak czynić we właściwy sposób. Musimy tym zwierzętom dać przyzwoite życie i bezbolesną śmierć. Jesteśmy winni zwierzęciu szacunek”. (Dodajmy od siebie, że każdy badacz zachowania się zwierząt winien jest zwierzęciu szacunek, a – jeśli posługuje się eksperymentem „ostrym”, prowadzącym do ścierci zwierzęcia – powinien z szacunkiem odnosić się także do jego ciała).

Publikacje T. Grandin:

[wraz z Margaret Scariano]: Emergence: Labeled Autistic (1986, uzupełn. 1991), The Learning Style of People with Autism: An Autobiography. W: Teaching Children with Autism: Strategies to Enhance Communication and Socializaion pod red. Kathleen Ann Quill (1995).

Thinking in pictures  and Other Reports from My Life with Autism (1996).

Developing Talents: Careers for Individuals with Asperger Syndrome and High-Functioning Autism (2004),

Animals in Translation : Using the Mysteries of Autism to Decode Animal Behavior (2005).

 

Andrea Axt: Autism viewed as a consequence of pineal gland malfunction. Ibid., 1998 Nr 1, ss. 112-124.

R. Plomin, J.C. DeFries, G.E. McLearn, P. McGuffin: Genetyka zachowania. Warszawa 2001.

 

 

Na podstawie hasła w Wikipedia, en opracował Jerzy A. Chmurzyński (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 22 marca 2007 r


green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Pory Roku
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behawioralne
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii

Back to home page, Nencki home page