POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Bernhard Grzimek

Grzimek, Bernhard [Klemens Maria] [wym. po polsku!] (1909–1987), urodzony w Neisse (obecnie: Nysie, na Górnym Śląsku), niem. weterynarz, działający jako zoolog i etolog bardzo popularny wskutek częstych wypowiedzi telewizyjnych i jako autor filmów o zwierzętach, a także znany także i u nas – ze swych afrykańskich podróży (także własną awionetką) w sprawie ochrony dzikich zwierząt, zwłaszcza wielkich stadnych antylop, jak gnu. Szczególnie zasłużył się wykazując błędne wyznaczenie pierwotnych granic rozciągniętego równoleżnikowo Parku Narodowego Serengeti w Tanzanii, w których nie mieściły ich południkowe sezonowe wędrówki (zob. Serengeti nie może umrzeć. Warszawa 1968), co doprowadziło do zmiany kształtu tego rezerwatu. Jest też powszechnie znany w Niemczech jako zoolog: redagował bowiem monumentalną, obejmującą ponad 10.000 wielkoformatowych stron encyklopedię Grzimeks Tierleben (Życie zwierząt Grzimka).

Grzimek studiował (1928-1932) medycynę weterynaryjną – początkowo w Lipsku, a następnie w Berlinie, po czym 1933 uzyskał stopień doktorski. Ponieważ jego ojciec już nie żył, od 18 lat życia pracował jako kierownik zakładu rolnego z fermą drobiarską i szparagarnią.. W latach 1933–1937 pracował jako rzeczoznawca i referent instytucji żywieniowej, a następnie – do upadku III Rzeszy 8.V.1945 – jako radca w ministerstwie wyżywienia Rzeszy, zajmując się przede wszystkim zwalczaniem zarazy bydła i ptactwa domowego, jak i poprawą warunków magazynowania jaj wskutek czego psuły się aż 500 razy rzadzej (!).

Obok tej pracy dla chleba Grzimek zajmował się pracą na zachowaniem się zwierząt, w szczególności małp człekokształtnych i wilków. Jej wyniki publikował m.in. w renomowanym niem. czasopiśmie Zeitschrift für Tiersychologie (do końca II wojny świat. Niemcy odgrywały wiodącą rolę w psychologii zwierząt. U lisa opisał (1944) zjawisko, które nazwał Radfahrer Reaktion („reakcja rowerzysty”; nazwa ta nie przyjęłą się i np. Heymer (1977) po ang. użył na to wyrażenia redirected aggression to an inferior). Chodzi tu o transfer otrzymanego grożenia od osobnika wyższego rangą w hierarchii społ. ku podporządkowanemu; tak np. gdy kierownikowi zmyje głowę dyrektor, ten pierwszy „odwzajemnia się”... referentowi. Ponadto Grzimek pisał popularne artykuły z tej dziedziny do ukazujące się we Frankfurce n. Menem gazety Illustrierte Blatt.

Podczas wojny Grzimek został weterynarzem w wehrmachcie i wykorzystał tę okoliczność m.in. na studia widzenia barwnego oraz zdolności powrotu do domu u wojskowych koni. Poza tym pracował na słoniach. Było to możliwe, ponieważ jego miejscem służby wojskowej był Berlin. Nadal był czynny w ministerstwie wyżywienia Rzeszy.

Ponieważ Grzimek wielokrotnie przetrzymywał Żydów i zaopatrywał ich w żywność, gestapo zaczęło na początku 1945 przeszukiwać jego mieszkanie. Wskutek tego Grzimkowie uciekli z Berlina najpierw do Detmolda, a w marcu do Frankfurtu n. Menem, gdzie już były oddziały amerykańskie. Tam, znany mu dawny główny kierownik Illustrierte Blatt był tymczasowym burmistrzem, toteż w kwietniu przyjął go na osobistego referenta i mianował szefem miejscowej policji. Grzimek wszakże odrzucił tę propozycję i od 1 maja 1945 został dyrektorem frankfurckiego Zoo. Zaczął więc odbudowę zniszczonego ogrodu zoologicznego w nowej lokalizacji, na obrzeżach miasta która była zamierzona już w 1926 r. W końcu 1947 sąd odrzucił amerykańskie zarzuty przynależności Grzimka do NSDAP. Dzięki temu mógł pozostać na stanowisku dyroktora Zoo aż do emerytury w 1974, a do śmierci był prezesem Frankfurciego Towarzystwa Zoologicznego. W latach 1970-1973 był pełnomocnikiem rządu Republiki Federalnej do spraw ochrony przyrody, a w 1975 był współzałożycielem Niemieckiego Związku Ochrony Przyrody i Środowiska.

Na początku lat 1950ch Gernhard Grzimek odbył wyprawę do Afryki po zwierzęta dla swojego Zoo oraz dla obserwacji ich życia w naturze, aby móc opracować najlepszy warunki dla ich pobytu w Zoo. To doświadczenie zrodziło jest regularny kontakt z telewizją, w której najbardziej znana była seria 150 audycji Miejsce dla zwierząt. Z kolei w wyniku projektu Serengeti, w czasie którego oblatywali jego stepy małą awionetką, powstały książka i film pt. Kein Platz für wilde Tiere („Nie ma miejsca dla dzikich zwierząt); film nagrodzono w Berlinie Złotym Niedźwiedziem. Była to kariera dość podobna do Bengta Berga. W 1959 powstał inny nagrodzony film „Serengeti nie może umrzeć, wydano również taką książkę, która została przetłumaczona na wiele języków – w tym na polski. W czasie pracy nad tym tematem zginął w katastrofie owej awionetki współpracujący z Bernhardem syn Michael. Przy jego grobie koło krateru Ngorongoro spoczęły w 1987 prochy ojca. Przypomina to inny grób, na Antarktydzie, naszego bodaj najlepszego filmowca przyrody i zwierząt Włodzimierza Puchalskiego.

Wyrazem uznania dla dzieła Bernharda Grzimka jest doktorat honorowy Uniwersytetu Humboldta w Berlinie (1960), tytuły profesora honorowego wydziału weterynaryjnego Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen (1960) i Uniwersytetu Łomonosowa w Moskwie (1981).

Die Radfahrer-Reaktion. Z. Tierpsychol., 6, 1944, ss. 41-44; Ein Fohlen, das kein Pferd kannte. Z. Tierpsychol., 6, 1949, ss. 391-405; Affen im Haus. Stuttgart 1951; Beobachtungen an Schimpanses, Pan tr. troglodydes (Blumenbach, 1775) in den NImbabergen. Säugetirkdl. Mitt.., 1, 1954, ss. 1-5.

A. Heymer: Ethologisches Wörterbuch. Berlin u. Hamburg 1977.

 

Na podstawie hasła w Wikipedia.de opracował Jerzy A. Chmurzyński (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 6 lutego 2007 r.


green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Pory Roku
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behawioralne
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii

Back to home page, Nencki home page