POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


PAUL GUILLAUME

Guillaume, Paul (1878 -1962), fr. psycholog; wykładał na Sorbonie i swymi publikacjami (zwł. Manuel de psychologie, Paris 1932) przyczynił się do rozprzestrzeniania się psychologii naukowej; pracował przede wszystkim nad psychologią dziecka, epistemologią psychologii i psychologią zwierząt (1940, 1943). Jednym z interesujących go zagadnień było naśladownictwo, które uważał za ważną funkcję umysłową - zjawisko nienatychmiastowe i niespontaniczzne.

L'Imitation chez l'enfant (Paris 1924); La Formation des habitudes. Paris 1936; La Psychologie de la forme, Paris 1937; La Psychologie animale. Paris 1940; Introduction `a la psychologie. Paris 1942; La Psychologie des singes. Paris 1943. 

 

Opracował Jerzy A. Chmurzyński © (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 14 stycznia 2002 r.


green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii
green.gif (257 bytes) Etologia

green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii  

Back to home page, Nencki home page