POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


BRONISŁAW GUSTAWICZ

GUSTAWICZ, Bronisław (1852-1916 [wg „Encyklopedii Gutenberga”: † 1917), pol. geograf, był profesorem i dyrektorem gimnazjum w Krakowie, zajmował się historią geografii i należał do najzasłużeńszych współpracowników „Słownika geograficznego Królestwa Polskiego”, współautor z Emilem Wyrobkiem wielu popularnych książek z początku XX w. - zoologicznych podobnych do A. Brehma (5-tomowe Życie zwierząt. Wiedeń) i przyrodniczych, jak [podobne do Z naszej przyrody B. Dyakowskiego] Przechadzki biologiczne, t. I: Wśród lasów i pól, t. II: Wśród dolin i gór (Warszawa 1914), oraz technicznych - Z Wszechświata t. I, II (Warszawa-Lwów), Księga wynalazków, przygód i podróży (Z Wszechświata t. III). Warszawa-Lwów 1910.

 

Opracował Jerzy A. Chmurzyński © (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 8 lutego 2002 r.


green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii

green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behawioralne
green.gif (257 bytes) Pory Roku
green.gif (257 bytes) Rocznice

Back to home page, Nencki home page