POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Feliks M. Hortyński

 

Hortyński, Feliks Maksymilian (1869-1927), pol. filozof i przyrodnik; po ukończeniu w 1888 Gimnazjum św. Anny w Krakowie studiował (z przerwami 1896-1903) na UJ teologię, fizykę i fizykę i matematykę, a w 1904-1907 dodatkowo zoologię u Tadeusza Garbowskiego. Od 1893 był członkiem Towarzystwa Jezusowego (SI) i był nauczycielem w szkołach oo. Jezuitów w Kalksburgu (Austria) i w Chyrowie; 1907-1913 był wykładowcą biologii i psychologii na fakultecie filozoficznym uczelni jezuickiej w Nowym Sączu. Od 1913 do śmierci mieszkał w Domu Pisarzy TJ w Krakowie jako współpracownik „Przeglądu powszechnego”. Jako przyrodnik i zarazem zakonnik chrześc. Uznawał tzw. Ewolucjonizm katolicki – tj. przyjmował chrześcijańską teorie powstania świata godząc ją zarazem z poglądami ewolucjonistycznym – w szczególności w odniesieniu do świata ożywionego wraz z człowiekiem. Był autorem wielu popularnych artykułów z zakresu fizyki i biologii w „Kosmosie”, „Wszechświecie”, „Czasie”, „Przeglądzie powszechnym”, „Wiadomościach katolickich”. Opublikował m.in. rozprawy: O wartościowości pierwszych komórek embrionalnych (Wszechświat, 25, 1906), Teoria rozwojowa a katolicyzm (Przegl. Powsz., 1911), Z filozofii przyrody (Kraków 1929), Życie w świetle nauki i Objawienia (Kraków 1929).

Z. Fedorowicz, H.J. Wojtusiak: Feliks Hortyński. Memorabilia zoologia, 24, 1972, ss. 69-70; R. Polak: Hortyński Feliks. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 4 pod red. Mieczysława A. Krąpca.  Lublin, 2003, s. 600-602.

 

Na podstawie hasła w Słowniku biologów polskich opracował Jerzy A. Chmurzyński (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 13 marca 2007 r.


green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Pory Roku
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behawioralne
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii

Back to home page, Nencki home page