POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Wojciech Jastrzębowski

Jastrzębowski, Wojciech [Bogumił], (1799-1882), pol. botanik, leśnik, meteorolog; uczestnik powstania listopadowego, prof. Instytutu Agronomicznego w Marymoncie k. Warszawy; tam wykonał zegar słoneczny nazwany przezeń „kompasem polskim”, który został umieszczony na wzgórzu panującym nad Starą Pomarańczarnią w Łazienkach Królewskich w Warszawie [gdzie stoi do dziś dnia, choć niestety w cieniu]; znawca flory polskiej (zebrał bogaty zielnik z licznymi nowymi gatunkami); autor pojęcia „ergonomia” (Malinowski i Strzałko), napisał syntetyczne dzieło, w którym starał się uporządkować wszystkie zwierzęta uwzględniając kryteria wrażliwości i zdolności behawioralnych.

B. Dymek: Wojciech Bogumił Jastrzębowski i jego Zakład Praktyki Leśnej w Feliksowie koło Broku. Ostrołęka 1988; Antropologia pod red. A. Malinowskiego i J. Strzałko. Warszawa 1985, s. 427.

 

Opracował Jerzy A. Chmurzyński (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 28 listopada 2007 r.


green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes)
Historia polskiej etologii

green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Aktualności

green.gif (257 bytes) Bibliografia behawioralna

Back to: home page, Nencki home page