POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Julian Jaynes

 

Jaynes, Julian (1920-1997), amer. psycholog. Studiował na Harvardzie, w McGill University i Yale University, gdzie uzyskał M.A. (Master of Arts, odpowiednik naszego magisterium) i doktorat. 1966–1990 był prof. psychologii na uniwersytecie w Princeton – cenionym nauczycielem, zapraszanym z wykładami na innych uniwersytetach. Jego różne osiągnięcia naukowe ogniskowały się głównie w tematyce zachowania się zwierząt i etologii. Zaciemniła je wszaksze kontrowersyjna książka Origin of Consciousness in the Breadkown of the Bicameral Mind (1976), w której wyraził pogląd, że Homo sapiens nie od samego początku był obdarzony świadomością, lecz że ona wykształciła się stopniowo – w ciągu ostatnich kilku tysięcy lat, a może nawet w czasach historycznych (!). Książka ta z jednej strony podbiła sobie szerokie kręgi czytelników popularnej nauki – tak że była nawet nominowana 1978 do Narodowej Nagrody Książki, z drugiej wszakże była ostro krytykowana w świecie naukowym treściami, które nie zostały poddane dostatecznej krytyce kompetentnych recenzentów.

 

Opracował Jerzy A. Chmurzyński (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 12 lutego 2007 r.


green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Pory Roku
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behawioralne
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii

Back to home page, Nencki home page