POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Herbert S. Jennings

Jennings, Herbert Spencer (1868-1947), amerykański psycholog zwierząt działający na przełomie XIX i XX w., zasłużony zwłaszcza badaniami nad elementarnymi zachowaniami się zwierząt niższych. Od jego książki The Behavior of Lower Organisms można datować początek behawioryzmu. Jak pisze Anna Bohn-Drzewina (1932), "zdaniem Jenningsa zwierzęta nie odpowiadają zgoła na bodźce w sposób, któryby można z góry przewidzieć, stosując reguły tropizmów (chodzi oczywiście o ‘tropizmy’ sensu Loeb, jakie opisywał Jan Dembowski w swej Psychologii zwierząt, a nie tropizmy jako zgięcia całego lub części ciała)

Laws of chemotaxis in Paramecium. Am. J. Physiol., 1899 No. 2, ss. 311-341; The behavior of unicellular organisms. Bull. Lect. Biol. Lab. Wood's Hole, 1899, ss. 93-112; The psychology of a Protozoan. Am. J. Physiol., 1899 No. 10, ss. 13; On the movements and motor reflexes of the Flagellata and Ciliata. Am. J. Physiol., 1900 Nş 3, ss. 229-260; Contributions to the Study of Behavior of Lower Organisms. Carnegie Inst. of Washington Publ., 1904 No. 16, ss. 256; The Behavior of Lower Organisms. New York 1906, ss. 366; The interpretation of the behavior of the lower organisms. Science, 27, 1908, ss. 698-710; Tropisms. Rapp. 6e Congr.; The Biological Basis of  Human Nature, 1930.

A. Bohn-Drzewina: Psychologia porównawcza zwierząt. W: Poradnik dla samouków, t. X: Zoologia II: Histologia, fizjologia zwierząt, embriologia, psychologia porównawcza zwierząt. Warszawa 1932, ss. 512-513.

 

Jerzy A. Chmurzyński © (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl, jchmurzynski@wp.pl) 16 stycznia 2003 r.


green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Pory Roku
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behawioralne
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii

Back to home page, Nencki home page