POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


WŁODZIMIERZ KINASTOWSKI

KINASTOWSKI Włodzimierz (1922-1985), dr, pol. protozoolog i biolog teoretyczny; po studiach biol. na Uniwersytecie Łódzkim pod kier. J. Dembowskiego, pod koniec których był zatrudniony tamże w Katedrze Biologii Eksperymentalnej, w 1952 przeszedł do Zakł. Biologii Inst. Nenckiego, gdzie zrobił doktorat, wykazując eksperymentalnie zdolność do habituacji u orzęska Spirostomum ambiguum (Der Einfluss der mechanischen Reize auf die Kontraktilität von Spirostomum ambiguum  Ehrbg. Acta protozool., 1, 1963, ss. 201-222; Idem: Das Problem des Lernens bei Spirostomum ambiguum  Ehrbg. Ibid., 1, 1963, ss. 223-235) i doszedł do stanowiska adiunkta; zajmował się też regeneracją bezkręgowców oraz współpracując z A. Grębeckim zajmował się zachowaniem się orzęsków i larwy chruścika Molanna angustata, obiektu zainteresowania Dembowskiego. Ok. 1960 przeszedł do administracji nauki na stanowisko dyr. departamentu w Min. Szkolnictwa Wyższego. W tym czasie działał dydaktycznie na Wydz. Filozofii Chrześcijańskiej Akad. Teologii Katol. w Warszawie, czego owocem był skrypt obszernego podręcznika Podstawy biologii współczesnej (Warszawa 1974). Pod koniec życia przeniósł się w 1972 do Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, gdzie od 1973 podjął obowiązki kierownika Działu Informacji i Dokumentacji Nauk., zaś od 1.IV do 18.VI.1981 był adiunktem z Zakładzie Biotrofów; potem przeszedł na rentę inwalidzką.

Opracował Jerzy A. Chmurzyński © (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 14 stycznia 2002 r.


green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii
green.gif (257 bytes) Etologia

green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii  

Back to home page, Nencki home page