POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Wolfgang Köhler

Köhler, Wolfgang (1887-1967), niem. psycholog, jedna z najważniejszych osobistości psychologii postaci i psychologii rozwojowej, wybitny teoretyk podstaw psychologii. Studiował filozofię, przyrodoznawstwo i psychologię ma uniwersytetach w Tybindze (Tübingen), Bonn i w Berlinie. Doktoryzował się (1909) u Carla Stumpfa na Uniwersytecie Berlińskim na podstawie badań nad słuchem, które następnie kontynuował jako asystent (1911) i wykładowca na Uniwersytecie Frankfurckim. W 1912 na nim i Kurcie Koffce przeprowadził Max Wertheimer eksperymenty dotyczące percepcji, które zapoczątkowały ruch psychologii postaci, po czym ci trzej badacze walczyli o jej uznanie. W latach 1914-1920 Köhler prowadził jako dyrektor stację badania małp człekokształtnych Pruskiej Akademii Nauk na Teneryfie (Tenerife Anthropoid Stadion, na  w-pach Kanaryjskich), gdzie przeprowadził słynne badania nad procesami rozwiązywania problemów przez szympansy (myślenie konkretne) pokazujące ich zdolność do spontanicznego korzystania z przyborów i budowania prostych kontrukcji ze skrzyń dla zdobycia wiszącego pod sufitem banana. Po czterech latach obserwacji i doświadczeń nad szympansem swe wyniki podał w 1917 w pierwszej ważnej pracy o badaniu inteligencji małp człekokształtnych; por. N. Ładygina-Ko[h]ts (zob. Bohn-Drzewina 1923, ss. 541-543; Niesturch 1974, s. 252). Jego książka z tej dziedziny (1925) doprowadziła do radykalnej rewizji poglądów na teorię uczenia się. W latach 1921-1935 był Köhler profesorem psychologii w Getyndze (Göttingen), zaś 1922-1935 prof. filozofii w Berlinie i dyrektorem Instytutu Psychologicznego, gdzie kierował pracami  z zakresu teorii postaci, wydał też książkę pod tym tytułem (1929). Po dojściu Hitlera do władzy w Niemczech, protestował 1933 Köhler przeciw polityce rasowej narodowych socjalistów, a w 1935  wyemigrował do Stanów Zjedn. AP, gdzie został prof. psychologii Swarthmore College w Swarthmore, w Pensylwanii, gdzie nadal zajmował się psychologią zwierząt, procesem uczenia się i rozwiązywania problemów u małp. Wspólnie z M. Wertheimerem i K. Koffką zapoczątkował nowy kierunek w psychologii zwany psychologią postaci. W latach 1958–1959 był Köhler prezesem Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego; w 1962 otrzymał honorowe członkostwo Wolnej Wszechnicy w Berlinie.

Intelligenzprüfungen an Anthropoiden. Abh. preuss. Akad. Wiss., 1917, ss. 1-213; Intelligenzprüfungen an Menschenaffen. Berlin 1921 (wznowienie Berlin 1963); The Mentality of Apes. New York 1925; Gestalt Psychology. New York 1929  (1933 niem. t³umaczenie pt. Psychologische Probleme); The place of value in a world of facts, 1938 (1968 wyd. po niemiecku jako Werte und Tatsachen); The task of Gestalt Psychology, 1969 (1971 wyd. niem.: Die Aufgaben der Gestaltpsychologie).

A. Bohn-Drzewina: Psychologia porównawcza zwierząt. W: Poradnik dla samouków, t. X: Zoologia II: Histologia, fizjologia zwierząt, embriologia, psychologia porównawcza zwierząt. Warszawa 1932, ss. 506-554; J. Dembowski: Psychologia małp. Warszawa 1946, passim, zwł. rozdz. IV; M.F. Niesturch: Pochodzenie człowieka. Warszawa 1974.

 

Opracował Jerzy A. Chmurzyński (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 14 stycznia 2002 r., uzupełnił 28 lutego 2007 r.


green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Pory Roku
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behawioralne
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii

Back to home page, Nencki home page