POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


PIOTR KORDA

 

Piotr [Eugeniusz] KORDA (ur. 1922), s. Aleksandra, pol. weterynarz i etolog, po wojnie pracował (1946-1961) jako aktor w Teatrze Nowej Warszawy (później Nowym), zaś po studiach (1948-1953) na wydziale Weterynarii UW (następnie przeniesionym na SGGW) i uzyskaniu dyplomu lekarza był (1953-1962) st. inspektorem sanitarno-wet. w warszawskim Ogrodzie zoologicznym, 1962-1964 rozpoczął prajako z-ca kier. ds. naukowych Zak³adu Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych w Łomnie k. Warszawy, po czym rok (1964-1965) pracował jako st. asystent w Zakładzie Chorób Małych Zwierząt Wydziału Wet. SGGW w Warszawie, następne 4 lata (1.7.1965-31.1. 1969) jako adiunkt był kierownikiem zwierzętarni w Wojsk. AM w Warszawie, po czym rozpoczął pracę w Instytucie Nenckiego, do 1974 jako kierownik oddziału zwierząt doświadczalnych, następnie (od VI do XII) jako adiunkt w Zakł. Neurofizjologii, gdzie po habilitacji (1974) został docentem tegoż Instytutu (1975-1990) - po restytucji Pracowni Etologii (1982) przechodząc w jej skład, a przed przejściem na emeryturę pełniąc funkcję kierownika (1.2.1985-26.10.1990). Do jego odkryć naukowych należy stwierdzenie, że starsze szczenięta psa domowego w sposób instynktowy bywają tak samo karmione przyniesionym w żołądku pokarmem przez samicę lub nawet samca, tak jak to ma miejsce u wilka czy likaona - o ile tylko zachodzą zbliżone do naturalnych warunki: legowisko jest oddalone od karmnika. Stwierdził też zależność czasu przebywania suki w gnieżdzie od wieku najmłodszego szczenięcia i temperatury zewnętrznej (analogicznie do opisanego przez N. Tinbergena sachowania samca ciernika trójkolczastego). Korda jest znakomitym popularyzatorem nauki: autorem etologicznej książki o wysokim poziomie popularyzatorskim I zwierzęta nie samym chlebem żyją (Warszawa 1956; tłumaczonej na kilka języków, w tym na węgierski), oraz innej: Słonięta, małpięta, uczucia i... plusz (Warszawa 1977), a także ekologicznej O zwierzętach prozaicznie czyli o zwierzętach i ich otoczeniu (Warszawa 1965); ponadto napisał ciekawą sfabularyzowaną dwuczęściową powieść dla młodzieży o udomowieniu wilka - Wadera (Warszawa 1968) i Rudogrzywa córka Wadery (Warszawa 1975); z kontaktów z psami - także w praktyce weterynaryjnej - powstał tomik opowiadań Pies to też ktoś (Warszawa 1979); jest też Korda (pod anagramowym pseudonimem Adam P. Adrok) autorem zoologicznych wierszyków dla dzieci, które miały się nazywać “Czy wrona, to żona gawrona?”, ale w sytuacji, gdy po wprowadzeniu stanu wojennego władzę objął WRON* - redakcja zaproponowała inną: Wiedzą wiewiórki, z czego robi się wiórki (Warszawa 1983).

Epimeletic vomiting in female dogs during the rearing process of their puppies. Acta Neurobiol. exp., 32, 1972, ss. 733-747; Epimeletic (care-giving) vomiting in dogs: A study of the determinating factors. Acta Neurobiol. exp., 34, 1974, ss. 277-300; The effect of stimuli emitted by sucklings on tactile contact of the bitches with sucklings and on number of licking acts. Acta Neurobiol. exp., 37, 1977, ss. 99-115.

* Dla wiadomości przedstawicieli młodszego pokolenia: Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego.

 

Opracował Jerzy A. Chmurzyński © 11 maja 2001 r.


green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii

Back to home page, Nencki home page