POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Jerzy Kreiner

 

Kreiner, Jerzy (1906-1972), pol. anatom i fizjolog mózgu ssaków; po studiach biologicznych na UJ w Krakowie, w 1932 uzyskał doktorat filozofii w zakresie zoologii na podstawie pracy o mieloarchitektonice opuszki węchowej szczura białego. Pracę naukową kontynuował w Zakł. Anatomii Porównawczej UJ pod kierunkiem H. Hoyera jun., a następnie – wybitnego zoologa, anatoma porówn. i embriologa, Zygmunta Grodzińskiego (1896-1982). Był wierny opuszce węchowej, tak że habilitował się (1951) na podstawie pracy O opuszce węchowej człowieka. Podczas wojny brał udział w tajnym nauczaniu, po wojnie prowadził różne wykłady – m.in. na studium wstępnym UJ, następnie pracował (1950-1951) jako adiunkt w Zakł. Psychologii Doświadczalnej UJ, skąd został przeniesiony do Zakł. Psychologii i Etologii Zwierząt UJ, prowadzonego przez Romana J. Wojtusiaka; w 1963 został profesorem nadzwyczajnym, a w 1971 zwyczajnym; w tym to Zakładzie pozostał aż do śmierci. Większość swych prac wykonał tam oraz w utworzonej przez siebie w Krakowie w 1954 Pracowni Neuroanatomii, do 1965 należącej do  Zakładu Neurofizjologii Instytutu Nenckiego, kierowanego przez Jerzego Konorskiego. Od 1957 był kierownikiem Zakładu Neuroanatomii Porównawczej przy Katedrze Zoopsychologii i Etologii Zwierząt (tak został przemianowany dawny zakład), a od 1970 Pracowni Neuroanatomii. Odbywał podróże naukowe do ośrodków naukowych Stanów Zjednoczonych i w Rosji. Był członkiem wielu towarzystw nauk. i organizacji. Warto wspomnieć, że od 1954 był doradcą anatomicznym Zakł. Neurofizjologii Instytutu Nenckiego, działając też jako członek rady naukowej tegoż Instytutu; należał do komitetu redakcyjnego organu naukowego Instytutu, „Acta Neurobiologiae Experimentalis”. Stworzył i rozwinął krakowską szkołe neuroanatomiczną. Był autorem wielu opracowań ogólnych i książek, jak Wrażliwość i zwierząt i roślin (Kraków 1947),  Mózg – centralny narząd kierowniczy (1948), Jak rośliny i zwierzęta chronią swoje potomstwo (Kraków 1948), Zmysły (1954), najważniejszy był obszerny podręcznik Biologia mózgu (1970); był też autorem nieocenionego i, jak dotąd jedynego, polskiego Słownika etymologicznego nazw i terminów łacińskich używanych w biologii i medycynie (Wrocław 1960, II wyd. 1963).

 

Opracował Jerzy A. Chmurzyński © (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 5 marca 2007 r.


green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Pory Roku
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behawioralne
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii

Back to home page, Nencki home page