POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Roman Kuntze

Kuntze, Roman (1902-1944), pol. zoolog i zoogeograf, od 1937 r. profesor zoologii na SGGW w Warszawie; pracował w zakresie morfologii, systematyki i zoogeo­grafii owadów, a także zajmował się genetyką i faunistyką, zostawił opracowania dotyczące ssaków, metodyki badań fizjograficznych oraz prognozowania pojawu szkodników roślin; był współautorem [wraz z Adamem Krasuckim i Janem Noskiewiczem] "Przewodnika do określania rzędów, rodzin i rodzajów" Owady krajowe (Lwów–Warszawa–Kraków 1927), a wspólnie z Janem Kinelem (1886-1950) opracował jego drugą część, „Przewodnik do określania rodzin i rodzajów” Chrząszcze i motyle krajowe (Warszawa 1931), wspólnie z J. Noskiewiczem opracował też (1938) syntetyczny Zarys zoogeeografii Podola, na którym się urodził (w Trembowli); zajmował się ekologią i etologią zwierząt podkreślając związek między budową i czynnościami organizmu zwierzęcego, określony warunkami środowiska zewnętrznego (por. morfoetologia R. Poplewskiego). To podejście można znaleźć w jego skryptach używanych podczas okupacji niemieckiej na tajnych kompletach uniwersyteckich: Zarys zoologii ogólnej (1943, powielony w 1947 dla studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) i Zarys zoologii systematycznej (1944); w pierwszym z nich na specjalną uwagę zasługują elementy etologii i zoopsychologii w ciekawie opracowanych rozdziałach Psychologia”, Etologia” i Ekologia”. Zmarł w Powstaniu Warszawskim rozstrzelany przez Niemców; por. historia polskiej etologii.

J. A. Czyżewski: Roman Kuntze i jego wkład do nauki o szkodnikach roślin. Przegl. zool., 13, 1969 z. 4, ss. 297-317.

 

Opracował Jerzy A. Chmurzyński (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 6 lutego 2007 r


green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Pory Roku
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behawioralne
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii

Back to home page, Nencki home page