POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Jakub Lewandowski

 

Lewandowski, Jakub Henryk (1807–1882), weterynarz, parazytolog, po studiach (1830-1831) w Wiedniu, stopień mgra nauk wet. otrzymał w 1851; początkowo pracował we Włodawie, a następnie w Warszawie – w latach 1841–1842 jako wicedyrektor tzw. II warszawskiej Szkoły Weterynaryjnej. Prócz badań parazytologicznych pracował nad psychologią zwierząt, czego dowodem jast jego książka Psycho-zoologia  czyli nauka o zmyślności i rozwoju władz umysłowych u zwierząt. Warszawa 1873.

 

Opracował Jerzy A. Chmurzyński (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 31 stycznia 2007 r.


green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Pory Roku
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behawioralne
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii

Back to home page, Nencki home page