POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Konstanty ŁOPATYŃSKI

 

Łopatyński, Konstanty (1892-1948), pol. weterynarz i biolog; po studiach w Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie otrzymał 1916 dyplom lekarza wet., a stopień dra nauk wet. W 1919. Od 1917 pracował jako asystent w Zakł. Bakteriologii i Higieny, a następnie 91920) W Klinice Chorób Wew. Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Przeniósł się do Warszawy i w 1925 jako zastępca profesora został kierownikiem Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Wet. UW; habilitował się w 1926, a w 1928 został profesorem; 1931-32 był dziekanem tegoż wydziału. Wojnę przeżył we Lwowie, pracując jako wykładowca na „fachowych kursach weterynaryjnych”. Po wojnie powrócił do Warszawy, gdzie ponownie objął katedrę Chorób Wew. Zwierząt. Opublikował prace dotyczące chorób wewnętrznych i pasożytniczych u zwierząt, w tym u zwierząt w ogrodach zoologicznych (Wet. Współczesna 1937); nas tu najbardziej może interesować inna jego publikacja pt. Czynność mózgu i przeżycia psychiczne u zwierząt świetle teorii regresji (Wet. Wspólcz. 1936).

 

Na podstawie hasła w Słowniku biologów polskich opracował Jerzy A. Chmurzyński  (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 13 marca 2007 r.


green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Pory Roku
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behawioralne
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii

Back to home page, Nencki home page