POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Janina Maszewska-Knappe

Maszewska-Knappe, Janina (1886-1958), 1o voto Turowa, żona Jana Tura (1875-1942) profesora anatomii i embriologii UW, 2o voto żona warszawskiego, a po wojnie wrocławskiego lekarza dr Wilhelma Knappe (1871-1949), pol. zoopsycholog, popularyzatorka wiedzy zoologicznej; przed 1939 jeździła w tym celu po szkołach; autorka popularnych [i niestety, często niedobrych] książeczek z zakresu psychologii zwierząt: Tajniki świata zwierzęcego (Warszawa 1927), Zagadnienia psychiki u zwierząt (Warszawa 1930), za którymi poszedł opublikowany w Czasopiśmie Przyrodniczym Ilustrowanym, 6, 1932 z. 7-8 artykuł pt.: W sprawie psychologii ptaków. Odpowiedź p. dr. J. Sokołowskiemu (toż jako odbitka, Łódź 1932) i inne artykuły w czasopismach Świat zwierzęcy, Czasopismo Przyrodnicze [od 1927 Czasopismo Przyrodnicze Ilustrowane], Kółko Przyrodnicze, Łowiec Polski i Wiedza i Życie; publicystka walcząca o prawa zwierząt: Brońmy zwierzęta przed wiwiekcją. Mój Pies, 3, 1934 Nr 7 (toż jako odbitka, Warszawa 1934), Czy wolno nam zjadać zwierzęta (Warszawa 1934), Walka z ubojem rytualnym w Europie odczyt wygłoszony dn. 15-I-1936 w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami R. P. (Warszawa 1936); pisała też artykuły z dziedziny filozofii i literatury; autorka nowel Księżycowe kamienie (Warszawa 1926). Była redaktorką wyd. od 1928 miesięcznika Świat zwierzęcy oraz współpracowniczką szeregu pism (m. in. Das Tier-Magazin w Wiedniu) [na podstawie danych dr Krystyny Kowalskiej i Encyklopedii „Gutenberga” t. X, s. 75].

 

Opracował J. A. Chmurzyński © (e-mail:j.chmurzynski@nencki.gov.pl), realizacja: J. Osmulska 9 luty 2006 r.


green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Aktualności

green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behavioralne
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Pory Roku

Back to home page, Nencki home page