POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


ERAZM MAJEWSKI

Majewski, Erazm (1858-1922), pol. biolog, prehistoryk, myśliciel - socjolog i ekonomista; choć nie miał formalnego wykształcenia akademickiego, poświęcił się nauce i studiował początkowo geologię i entomologię, później prehistorię, a wreszcie socjologię i ekonomię, której zagadnienia dzięki poprzednim studiom ujmował bardzo głęboko i oryginalnie. Wspierał rozwój różnych dziedzin wiedzy z własnych funduszy - m. in. w latach 1892-1921 łożył wielkie sumy na gromadzenie prywatnej kolekcji około 30 tys. eksponatów archeologicznych i bibliotekę, które zapisał Tow. Nauk. Warsz.; zbiory obecnie w większości znajdują się w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Jako archeolog koncentrował się na epoce kamienia, m.in. badając narzędzia krzemienne pochodzące z mezolitu. Od 1919 kierował formalnie katedrą Archeologii Przedhistorycznej UW jako profesor tej uczelni. W latach 1920-1921 był prezesem Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych. W swych zainteresowaniach socjologicznych domagał się stosowania metod nauk przyrodniczych w badaniu społeczeństwa; był zwolennikiem darwinizmu społecznego i liberalizmu gospodarczego. Najważniejszym dziełem jego życia była Nauka o cywilizacji  (t. 1-4, 1908-1923 - ostatni tom pt. Narodziny i rozwój ducha na Ziemi wydała pośmiertnie jego żona pod redakcją Mariana Massoniusa, profesora Uniw. Stefana Batorego w Wilnie), w którym to dziele próbował podjąć ideę ewolucji społeczeństwa i kultury począwszy od poziomu biologicznego. Jako przyrodnik Erazm Majewski przyczynił się do uporządkowania polskiej terminologii Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich (t. 1-2, 1891-1898). W latach 1899-1905 był wydawcą i redaktorem pisma Wisła, której redakcję objął po Karłowiczu; 1899-1913 założyciel, wydawca i redaktor Światowida. Rocznika poświęconego archeologii pradziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej. Tam m. in. opublikował artykl pt. Hipoteza Kossinny o germańskim pochodzeniu Indoeuropejczyków a prawda w nauce (Światowid, t. 6, 1905). Od 1908 był członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Erazm Majewski był utalentowanym popularyzatorem wiedzy przyrodniczej, m. in. w uroczej fantastycznonaukowej powieści dla młodzieży Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów (1890, wyd. 3., 1 powojenne, Warszawa 1957), w której na tle flory tatrzańskiej ukazuje życie i obyczaje drobnych krajowych zwierząt, zwł. owadów (podobną konwencję przyjął wiele później Włodzimierz Bragin w Niezwykłych przygodach doktora Dumczewa. Warszawa 1962); tam (ss. 193-202) podaje opis własnej obserwacji plenia; napisał też W otchłaniach czasu, fantastyczne przygody prof. Przedpotopowicza  (1896).

 

Opracował Jerzy A. Chmurzyński © (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 14 stycznia 2002 r.


green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii
green.gif (257 bytes) Etologia

green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii  

Back to home page, Nencki home page