POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Jan MAZURKIEWICZ

Mazurkiewicz, Jan (1871-1947), jeden z najwybitniejszych pol. psychiatrów, twórca oryginalnej polskiej szkoły psychiatrycznej. Po studiach lekarskich na UJ w Krakowie, 1896 otrzymał dyplom lekarski; 1909 habilitował się na Uniw. Jana Kazimierza we Lwowie. Po pracy w klinikach i szpitalach w Grazu (Austria), w Warszawie i w Kochanówce k. Łodzi, założył w Kobierzynie (obecnie dzielnica Krakowa) szpital psychiatryczny im. Józefa Babińskiego, którego był dyrektorem w 1907-1909. W tymże roku został docentem psychiatrii we Lwowie, zaś od 1919 został powołany jako profesor do organizującej się katedry psychiatrii Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 1921-1922 był dziekanem Wydziału Lek. UW, w 1922-1923 rektorem UW. 1920-1923 wiceprezes, a od 1923 aż do śmierci  – prezes Pol. T-wa Psychiatrycznego; od 1930 członek PAU. W czasie okupacji wykładał psychiatrię na tajnych kursach lekarskich, a po powstaniu warszawskim na podobnych kursach w Częstochowie. W 1945 zorganizował na nowo klinikę psychiatrii w Warszawie z siedzibą w szpitalu psychiatrycznym Tworkach. Był autorem wielu książek naukowych – w tym o charakterze neurobiologicznym. Zastosował teoretyczne idee neurologa angielskiego Johna H. „Jacksona do stworzenia oryginalnej «teorii patogenezy chorób psychicznych oraz opracował szczegółowo rolę [nerwowego] układu wegetatywnego w zakresie zjawisk uczuciowych w normie i patologii. [...] «Teoria jego kontynuowana jest zwłaszcza  przez klinikę w Lublinie”. (Cudzysłów wprowadzony jest przez przeze mnie, JAC, ponieważ określenie teoria jest tu użyte nie w znaczeniu epistemologicznym (naukoznawczym) lecz potocznym: nie chodzi tu o bardzo dobrze udokumentowaną hipotezę [jak w wypadku syntetycznej teorii ewolucji biologicznej], ale o spoisty zbiór poglądów, z których wiele jest dobrze udokumentowane, inne mają charakter hipotetyczny [i jako takie są weryfikowalne], wszakże jeszcze inne mają charakter zgoła domniemań (supozycji) nie poddających się falsyfikacji).

O asymetrycznych czynnościach półkul mózgowych (1913); O anatomicznym podłożu stanów psychicznych i ich zaburzeń (1918); Układ nerwowy roślinny* i zaburzenia psychiczne (1925); 6 rozpraw o integracjach narwowcy (1932-1934); O lokalizowaniu czynności psychicznych (1938); O dwoistej funkcji układu nerwowego (1945); szczególne znaczenie uogólniające do czasu wyjścia Integracyjnej działalności mózgu Jerzego Konorskiego (oryg. ang. 1967, wyd. pol. 1970) – miały jego dwa dzieła: Wstęp do psychofizjologii normalnej (1959) i Wstęp do psychofizjologii patologicznej (1958).

—————

* Dziś nieużywana polska nazwa nerwowego układu wegetatywnego czyli autonomicznego (współczulnego i przywspółczulnego).

 

Na podstawie hasła w Ecyklopedycznym słowniku psychiatrii opracował Jerzy A. Chmurzyński (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 19 marca 2007 r.


green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Pory Roku
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behawioralne
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii

Back to home page, Nencki home page