POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Anna Missuna

Missuna, Anna (1869-1922), pol. geolog, paleontolog i botanik, urodzona i działająca na Kresach wsch. i w Rosji. Po ukończeniu pensji w Rydze, była tam przez 3 lata nauczycielką języka polskiego i arytmetyki. Od 1896 studiowała na Wyższych Żeńskich Kursach Naukowych w Moskwie, po czym wykładała tamże w Instytucie Geologicznym i była asystentem, a później wykładowcą geologii na Uniwersytecie Moskiewskim. W tym też okresie prowadziła geologiczne i botaniczne badania terenowe w różnych regionach Litwy, Białorusi i Rosji. Dla nas szczególnie interesująca jest książka jej autorstwa O życiu zwierząt morskich kopalnych według J. Waltera (Warszawa 1898). Pochowana na cm. Nowodiewiczym w Moskwie.

 

Na podstawie hasła w Słowniku biologów polskich opracował Jerzy A. Chmurzyński (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 13 marca 2007 r.


green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Pory Roku
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behawioralne
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii

Back to home page, Nencki home page