POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


C. Lloyd Morgan

 

Morgan, Conwy Lloyd (1852-1936), brytyjski zoolog i zoopsycholog, czasami uważany za twórcę psychologii porównawczej. Początkowo studiujący w szkole górniczej z zamiarem zostania inżynierem górnictwa, pod wpływem kontaktu z wpływowym brytyjskim  biologiem, Thomasem H. Huxleyem (1825-1895), propagatorem darwinizmu, który namówił go, żeby został jednym z jego studentów w Królewskim Kolegium Nauk, co ten w istocie uczynił. Po studiach i epizodzie (1878-1884) wykładania nauk fizycznych w Rondebosch, w Afryce Pd. Lloyd Morgan został (1884-1901) profesorem zoologii i geologii, a później (1901-1909) psychologii na uniwersytecie w Bristolu, w Anglii. Tam zajął się psychogenetyką i psychologią zwierząt, starając się opisywać zachowanie się zwierząt w sposób obiektywistyczny, bez antropomorfizowania i odnoszenia się się do umysłowej ewolucji człowieka – podobnie jak nasza Anna Drzewinai jej mistrz, Geoges Bohn: analizując sposoby reagowania zwierząt odwoływał się do pojęć odruchu i instynktu. W eksperymentach dotyczących uczenia się opracował podstawy metody prób i błędów. We Wprowadzeniu do psychologii porównawczej (1894) wyraził nawiązujące do poglądów (tzw. brzytwy) średniowiecznego filozofa, Ockhama zasadę, której powinien przestrzegać badacz zachowania się zwierząt, a która potem została określona mianem zasady oszczędności (lub ekonomii) myślenia, albo po prostu ‘zasady Morgana (Uwaga: nie mylić z logicznymi "prawami De Morgana": „W żadnym wypadku nie wolno nam interpretować zachowania się [zwierzęcia] jako wyniku działania wyższej zdolności psychicznej, jeśli może być ono zinterpretowane jako wynik działania innej zdolności, stojącej niżej na skali psychologicznej”. Ta zasada przyświecała nowsze psychologii zwierząt i przez długi czas tzw. etologii klasycznej, aż zrozumiano, że trzeba ją stosować z umiarem symbol 150 \f "Times New Roman CE" jak zauważyła Anna. Bohn-Drzewina (s. 507), nie jest pewne, czy tłumaczenie najprostsze najbardziej jest do prawdy zbliżone; dlatego też odeszła od jej bezwzględnego stosowania etologia kognitywna (przykłady takiego postępowania w naukach behawioralnych podaje Dennett (1997, ss. 57-58).

W późniejszych latach, zwłaszcza po przejściu na emeryturę, Morgan zajął się bardziej filozoficznymi sprawami, co znalazło wyraz zwłaszcza w książkach Emergent Evolution (1923) oraz Life, Mind and Spirit (1926).

Animal Biology (1887); Animal Life and Intelligence (1890-1891); An Introduction to Comparative Psychology (1894); Habit and Instinct (1896); Animal Behaviour (1900).

A. Bohn-Drzewina: Psychologia porównawcza zwierząt. W: Poradnik dla samouków, t. X: Zoologia II: Histologia, fizjologia zwierząt, embriologia, psychologia porównawcza zwierząt. Warszawa 1932, ss. 506-554; D.C. Dennett: Natura umysłów. [Seria „Science Masters”, t. 7]. Warszawa 1997; C. Ristau [ed.]: Cognitive Ethology. Hillsdale, N.J. 1991; J. Vauclair: Animal Cognition: An introduction to modern comparative psychology. London 1996.

 

Częściowo wg haseł J. Schmagera w Encyklopedii Biologicznej (t. VI. Kraków 1999, s. 31) i w Encyclopedia Britannica (1997) opracował Jerzy A. Chmurzyński (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 24 lutego 2007 r.


green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Pory Roku
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behawioralne
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii

Back to home page, Nencki home page