POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Antoni Ferdynand Ossendowski

Ossendowski, Ferdynand Antoni (sam podpisywał się: Antoni Ferdynand) (1878-1945), pol. geograf i pisarz. Gimnazjum rozpoczął w Kamieńcu Podolskim, a ukończył w Petersburgu. Zainteresowania naukami przyrodniczymi sprawiły, że zapisał się na wydział matematyczno-fizyczny Uniw. Petersburskiego, gdzie zaczął studiować chemię. Został asystentem prof. Szczepana Zalewskiego. Jednak już wtedy wiele podróżował. Matyszewska (2002) pisze: „uczestniczył w wyprawach naukowych do obwodu donieckiego, w Ałtaj, na zachodni kraniec Kaukazu, do Soczi i Tuapse, w limany Dniestru, nad Jenisiej i w okolice Bajkału. Opis podróży po Ałtaju i Kraju Ussuryjskim wydał w roku 1899. Latem angażował się na statki [...] jako... pisarz okrętowy. [...] Uczestnicząc w rejsach na trasie Odessa–Władywostok opłynął prawie całą Azję. [...] Zwiedził Indie, Japonię, Chiny i wyspy archipelagu Indonezyjskiego. Plonem parotygniowej (sic) podróży do Indii jest powieść Chmura nad Gangesem. Otrzymał za nią nagrodę petersburskiego Towarzystwa Literackiego [...]. W latach 1899-1901 zmuszony do opuszczenia Rosji” za udział w zamieszkach studenckich udał się do Paryża, gdzie kontynuował naukę chemii i fizyki na Sorbonie. Tu poznał Marię Skłodowską, a jego mistrzami byli profesorowie Trost i Marcelin Berthelot, wybitny uczony. Jedynym – pośrednim – dowodem uzyskania przed ćwierćwieczem w Rosji stopnia naukowego  przez Ossendowskiego, było przyjęcie 10-IV1901 w Paryżu «doktora nauk Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego w poczet członków Akademii» (officier d'Academie) za przedstawienie pracy o alotropii związków srebra. Ossendowski został asystentem wydz. fiz.-mat. Uniw. Petersburskiego, a w 1901 roku został „zaproszony przez prof. Zalewskiego na stanowisko docenta w świeżo otwartym Instytucie Technologicznym w Tomsku, gdzie prowadził wykłady z fizyki i chemii fizycznej”, a w Akademii Rolniczej wykładał chemię i geografię ekonomiczną. Po wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej zorganizował w Charbinie (Mandżuria – wówczas pod wływami rosyjskimi; była tam znaczna kolonia polska) bazę dla poszukiwań surowców mineralnych i roślinnych i Centralne Laroratorium Techniczno-Badawcze. „Przez pewien czas pełnił obowiązki sekretarza władywostockiej filii Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego. Odbywał podróże służbowe do Korei i na Sachalin, do Mandżurii i do Kraju Ussuryjskiego nad Amurem nad morze Beringa i do brzegów Oceanu Lodowatego”. Za udział w zamieszkach został skazany na śmierć, a po złagodzeniu kary przebywał w więzieniu 1904-1907, potem tułał się na granicy nędzy. W 1911 wydał książkę W ludskoj pyli, która doczekała się wielu wydań. Przedzierżgnął się w publicystę i  dziennikarza, włączył się też w działalność polityczną na szerokim froncie – sięgającym po Stany Zjednoczone AP  (Michałowski 1990, ss. 12-24). Po powrocie do kraju w 1922 wykładał w Wolnej Wszechnicy Polskiej, był też prof. Wyższej Szkoły Wojennej i Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie. Znowu wiele podróżował - tym razem z wyboru, m.in. do Afryki. Rozgłos przyniosła mu opublikowana w 1922 w Nowym Jorku książka Beasts, Men and Gods [wyd. pol.: Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów (konno przez Azję Centralną). Warszawa 1923 i poprawione  wyd. - 1925, reprint 1990], w której m.in. opisuje swoje spotkanie z samozwańczym przywódcą niepodległej Mongolii, „krwawym” baronem Romanem Ungernem von Sternbergiem, z którym w tym czasie spotkał się także inny polski podróżnik, Kamil Giżycki - i z którym połączyła go legenda (zob. W. St. Michałowski: Testament barona), że obaj znali miejsce ukrycia skarbów krwawego barona (por. Michałowski, op. cit., ss. 25-42). Książka ta wywołała kontrowersje: krytykę realiów geograficznych, przyrodniczych i etnograficznych ogłosił szwedzki podróżnik Sven Hedin (Ossendowski und die Wahrheit. Leipzig 1925), a także Władysław Kotwicz (Jeszcze raz w sprawie Ossendowskiego. Przegl. Orientalistyczny, 1972 Nr 2); omawia to Michałowski (op. cit., ss. 43-61), niemniej znalazły się w niej interesujące opisy zachowania się zwierząt, jak walki świstaka z polującym nań orłem (ss. 236-238), obyczajów robienia zapasów zimowych pożywienia przez polnika („szczura stepowego”: ss. 239-240) oraz współżycia imurana ze skowronkiem (ss. 238-239). Książki Ossendowskiego są cenione przez myśliwych za piękne i rzetelne opisy polowań.

W. Michałowski: Tajemnica Ossendowskiego. Warszawa 1990; E. Matyszewska: Wielkie i małe łowy. Łowiec Polski, 2002 Nr 5 (1872), ss. 44-45.

 

 

Jerzy A. Chmurzyński © (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl, jchmurzynski@wp.pl) 16 stycznia 2003 r.


green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Pory Roku
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behawioralne
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii

Back to home page, Nencki home page