POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Floriano Papi

PAPI, Floriano (ur. 1926), włoski zoolog i etolog; po zakończeniu wojny, w której brał udział jako członek Ruchu Oporu w "Brygadzie Garibaldiego" (1943-1945), za co został odznaczony Krzyżem Zasług Wojennych, odbył studia przyrodnicze na uniwersytecie w Pizie, ukończone w 1947, po czym został (1948-1960) asystentem w Instytucie Zoologii i Anatomii Porównaczej uniw. w Bari, potem (1954-1959) docentem zoologii, a następnie profesorem zoologii (1960-1961) i w Pizie (1961-1980), a potem [do przejscia na emeryturę 1998] etologii. W latach 1960-1961 był też dyrektorem Inst. Zoologii i Anat. Porówn. uniw. w Bari, 1962- 1987 Inst. Biologii Ogólnej Uniwersytetu w Pizie, a 1987-1990 Zakładu Nauk o Zachowaniu się Zwierząt tegoż uniwersytetu; po przejściu na emeryturę pozostał konsultantem Zakł. Etologii, Ekologii i Ewolucji uniw. w Pizie oraz badaczem w Centro Linceo Interdisciplinare Narodowej Accademia dei Lincei (założonej w 1603), w Rzymie. Jako uczeń Aleksandra Luthera zaczął swą zoologiczną pracę badawczą w zakresie systematyki, morfologii i zoogeografii wirków (Turbellaria), jednak już we wczesnych latach 1950-ch pod wpływem Leona Pardiego zaczął się zajmować zachowaniem się stawonogów, a zwłaszcza orientacją astronomiczną plażowych obunogów strefy przyboju, Talitridae, jak zmieraczek nadmorski (Talitrus saltator) i in. Wraz z Pardim wykazał istnienie u niego dwóch kompensowanych przez czas (astrotaktycznych) reakcji kompasowych względem słońca i księżyca, dzięki którym zwierzątka w zależności od przypływów kierują się w stronę preferendum wilgotnościowego; ta tendencja okazała się wrodzona i jest związana z długością geograficzną kolonii - we Włoszech, jak wiadomo oblanych z zachodu i wschodu morzami. Po rozszerzeniu badań na pająki Papi stwierdził, że ich zdolność do kompensowania pozornego ruchu słońca po niebie jest wrodzona, podczas gdy ekologicznie skuteczny kierunek ucieczki jest nabyty i można go zmienić w drodze uczenia się. Ustalił również funkcje każdej z par oczu pająków skakunów w percepcji polaryzacji światła z błękitu nieba, grającej rolę w ich orientacji przestrzennej. Od początku lat 1970ch Papi kierował grupą badającą mechanizm orientacji przestrzennej gołębi - zagadnienie w owym czasie słabo poznane. Stosując innowacyjne metody udało im się stwierdzić, że ptaki te potrafią odnaleźć drogę powrotną wykorzystując środowiskowe bodźce węchowe odbierane w okolicy gołębnika, podczas przewożenia i w miejscu wypuszczenia. Te wyniki zostały następnie potwierdzone przez znanego badacza orientacji przestrzennej ptaków z Instytutu Maksa Plancka do badań Fizjologii Zachowania się w Seewiesen, H.G. Walraffa, a przez zespół Papiego także u innych gatunków ptaków. Z badań neurofizjologicznych Papi we współpracownikami stwierdzili też, że za powrót ze strefy znanej i z obszarów nieznanych są odpowiedzialne odrębne ośrodki mózgu ptaka. Na początku lat 1990ch Papi rozpoczął badania orientacji i nawigacji morskich żółwi (Caretta caretta) przy użyciu telemetrii satelitarnej. Osobny wątek stanowiła monografia po więcona badaniu dialogów błysków w odszukiwaniu się płci przez wietlika Luciola lusitanica. Wiele z tych badań odbywało się podczas wyjazdów i wypraw naukowych; oprócz wyjasdów jednorazowych - zarówno krajowych (1955, Stacja Zoologiczna w Neapolu), jak zagranicznych (1977 Cornell University, Ithaca, N.Y., USA, 1985 Museu Mello Leităo, S.Teresa, E.S., Brasilia) - Papi wielokrotnie wyjeżdżał do Tvärminne Zoological Station w Finlandii (1949,1950,1953,1960), Universiti Pertanian Terengganu w Malezji (1993, 1994, 1995), Maputaland Marine Reserve, KwaZulu w Natalu, Afryka Pd. (1996, 1998, 1999) i na Wyspę Wniebowstąpienia (1997,1998). Papi pełnił wiele honorowych funkcji w nauce krajowej i za granicą, jak sekretarza we Włoskim Związku Zoologicznym (1971- 1974), wiceprezesa (1974-1976), a następnie prezesa (1976-1978, 1989-1991) Włoskiego T-wa Badań Zachowania Zwierząt, w 2000 był przewodniczącym Kongresu tegoż towarzystwa. Za swą działalność naukową, organizacyjną i edukacyjną Papi otrzymał wiele odznaczeń krajowych i zagranicznych, że wspomnimy Złoty Medal Włoskiej Akademii Nauk (1975) i Srebrny Medal uniwersytetu w Helsinkach. Jest też członkiem Accademia Nazionale dei Lincei (od 1983), Accademia Toscana di Scienze e Lettere (od 1985) i członkiem zagr. Societas pro Flora et Fauna Fennica (od 1955), a także człnkiem Międzynarodowego Komitetu Ornitologicznego (od 1982) i Academia Europaea (od 1993).

 [z L. Pardim] Ricerche sull'orientamento di Talitrus Saltator (Montagu) (Crustacea Amphipoda). Z. vergl. Physiol., 35, 1953, ss. 419-518; Experiments on the sense of time in Talitrus saltator (Montagu) (Crustacea Amphipoda). Experientia, 11, 1955, ss. 201-205; [z L. Pardim] Kinetic and tactic responses. W: The Physiology of Crustacea ed. by T.H. Waterman, vol. II: Sense organs, integration, and behavior. New York & London 1961, ss. 365-399; [z L.Pardim] On the lunar orientation of sandhoppers (Amphipoda Talitridae). Biol.Bull., 124, 1963, ss. 97- 105; [z P. Tongiorgim] Innate and learned components in the astronomical orientation of wolf spiders. Ergebn. Biol., 26, 1963, ss. 259-280; [z B. Baccetti, C. Bedini, F. Magni, H.E. Savely i P. Tongiorgi] Research on the structure and physiology of the eyes of a lycosid spider. Arch. Ital. Biol., 102, 1964, ss. 97- 136,146-158; Light emission, sex attraction and male flash dialogues in a firefly, Luciola lusitanica (Charp.). Monitore zool. ital. (N.S.), 3, 1969, ss. 135-164; The olfactory navigation system of the homing pigeon. Verh. dtsch. zool. Ges., 69, 1976, ss. 184-205; Avian Navigation ed. by F. Papi and H.G.Wallraff. Berlin 1982; Olfaction and homing of pigeons: ten years of experiments. W: Avian navigation ed. by F. Papi and H.G. Wallraff. Berlin 1982, ss. 149-159; Pigeon homing: the effect of outward-journey detours on orientation. Monitore zool. ital. (N.S.), 18, 1984, ss. 53-87; Pigeon navigation: solved problems and open questions. Monitore zool. Ital. (N.S.), 20, 1986, ss. 471-517; [z M. Bramanti and L. dall'Antonia] A new technique to monitor the flight path of birds. J. exp. Biol., 134, 1988, ss. 467-472; Pigeons with ablated pyriform cortex home from familiar but not from unfamiliar sites. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 87, 1990, ss. 3783-3787; Olfactory navigation. W: Orientation in Birds ed. by P. Berthold. Basel 1991, ss. 52-85; Animal Homing ed. by F. Papi London 1992; General aspects. W: Animal Homing ed. by F. Papi. London 1992, ss. 1-18; Recent experiments on pigeon navigation. W: Behavioural brain research in naturalistics and semi-naturalistic settings ed. by E. Alleva, A. Fasolo, H.P. Lipp, L. Nadel and L. Ricceri. Dordrecht 1995, ss. 225-238; [z P. Luschi, E. Crosio, G.R. Hughes] Satellite tracking experiments on the navigational ability and migratory behaviour of the loggerhead turtle Caretta caretta. Marine Biol., 129, 1997, ss. 215-220; [z P. Luschi, G.C. Hays, C. Del Seppia, R.Marsh] The navigational feats of green sea turtles migrating from Ascension Island investigated by satellite telemetry. Proc. R. Soc. Lond. B, 265, 1998, ss. 2279-2284; Homing and related phenomena. W: Comparative Psychology ed. by G. Greenberg, M. Haraway. New York 1998, ss. 687-695; [z P. Luschi, S. Ĺkesson, S. Capogrossi, G.C. Hays] Open-sea migration of magnetically disturbed sea turtles. J. Exp. Biol., 203, 2000, ss. 3435-3443; Animal navigation at the end of the century: a retrospect and a look forward. Ital. J. Zool., 68, 2001, ss. 171-180; Animal navigation. W: Frontiers of Life, vol. 4, part 1: Biology of Behaviour ed. by D. Baltimore, R. Dulbecco, F. Jacob, R. Levi- Montalcini. New York 2002, ss. 175-191.

 

Opracował Jerzy A. Chmurzyński © (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 2 lipca 2003 r.


green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Biogramy
green.gif (257 bytes) Aktualności

green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii  
green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii

Back to home page, Nencki home page