POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Henri Piéron.

Piéron, Henri (1881-1964), wybitny fr. psycholog, syn docenta (fr. agrégé) matematyki w szkole normalnej, który w 1894 został inspektorem generalnym; w 1898 uzyskał bakalaureat na Sorbonie, 1901 został preparatorem w zakładzie psychologii doświadczalnej w École Pratique des Hautes Études (która wówczas znajdowała schronienie w Villejuif); tam pracował pod kierunkiem psychiatry Édouarda Toulouse'a (1865-1947) i N. Vaschide'a; w 1904 uzyskał licencjat, a także agrégation (docenta) filozofii, został asystentem słynnego filozofa i psychiatry Pierre Janeta (1859-1947); po przedwczesnej śmierci psychologa i fizjologa Alfreda Bineta (1857-1911) objął 1912 jego zakład psychologii na Sorbonie (utworzony w 1889) i od 1910 do ok. 1950 kierował badaniami z psychologii doświadczalnej, w 1912 uzyskał doktorat nauk (es sciences) na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Paryskiego na podstawie dysertacji Le problčme physiologique du sommeil; w tymże roku został dyrektorem École Pratique des Hautes Études (w której pracował Georges Bohn i jak się wydaje jego przyszła żona, a nasza rodaczka, Anna Drzewina); w 1913 powierzono mu redagowanie Année psychologique, którą to funkcję piastował przez pół wieku. Od wybuchu I wojny światowej Piéron został asystentem prof. Maireta w centrum neuropsychiatrycznym w Montpellier, gdzie się interesował neurologią i psychiatrią wojny. Po demobilizacji, powrócił do pracowni na Sorbonie. W 1921 objął dyrekcję utworzonego Instytutu Psychologii w Paryżu, a 1923 został tytularnym profesorem College de France, gdzie objął utworzoną dla niego katedrę fizjologii wrażeń zmysłowych, którą kierował do 1952; z tego zakresu powstało jego najważniejsze dzieło (1945). W 1928 założył z pomocą Julien Fontegne'a i Henri Laugiera (1888-1973) Institut national d'études du travail et d'orientation professionelle, gdzie piastował kierownictwo do 1962. W swych o szerokim profilu wykładach z psychologii doświadczalnej uwzględniał pawłowowską refleksologię i behawioryzm, był też już od 1908 rzecznikiem rugo­wania introspekcji zarówno z badań na zwierzętach, jak i na ludziach, a na jej miejsce wprowadził zachowanie się i jego mechanizmy neurofizjologiczne. Wszystkie jego dzieła były inspirowane tą ideą, czym wybitnie przyczynił się do rozwoju psychologii naukowej we Francji. H. Piéron zajmował się elementarnymi zjawiskami psychicznymi (por. 1958) – percepcją i życiem emocjonalnym. Znane są też jego książki z zakresu psychologii zwierząt (1941). Redagował podstawowe dzieło Traité de psychologie appliquée, obejmujące 7 tomów (Paris 1949-1959).

[Prace oryginalne:] Les tropismes. W: Rapports et comptes rendu du VIe Congrès international de Psychologie, août 1909, éd. par E. Claparède. Genève 1910, ss. 338-343; L'Évolution de la mémoire. Paris 1910, 1918; Le Problème physiologique du sommeil. Paris 1913; Le Cerveau et la Pensée. Paris 1923; La Connaissance sensorielle et les problèmes de la vision. Paris 1926; La psychologie comme science du comportement et le behaviorisme. J. Psychol., 24, 1927, Nos 1-2; Psychologie expérimentale. Paris 1927, 4e éd. 1939; Psychologie zoologique. Paris 1941; La Sensation, guide de la vie. Paris 1945; Autobiography. W: A History of Psychology in Autobiography ed. by E.G. Bohring et al., vol. 4, Worcester 1952, ss. 256-278; [redakcja] Vocabulaire de la psychologie. Paris 1951; De l'Actinie à l'Homme. Études de psychologie comparée, t. 1: Anticipation et mémoire. Bases de l'évolution psychique. Paris 1958, t. 2: De l'instinct animal au psychisme humain. Affectivité et conditionnement. Paris 1959.

[Wspomnienia:] A. Fessard: Henri Piéron. L'Année psychol., 50, 1951, ss. VII-XIII; M. Reuchlin: Henri Piéron, 18 juillet 1881 6 novembre 1964. Rev. de Psychol. appliquée, 14, 1964 No. 4, ss. 213-214; Y. Galifret: Henri Piéron (1881-1964). Psychol. franç., 1965, ss. 113-118; J. Budkiewicz: Henri Piéron. Wspomnienia poœmiertne. Psych. wychow., 1965 Nr 2, ss. 220-221; J. Piaget: Henri Piéron, 1881-1964. Am. J. Psychol., 1968; Y. Galifret: Piéron, instaurateur de la psychologie en France. L'Année psychol., 89, 1989, ss. 199-212.

 

Opracował J. A. Chmurzyński © (e-mail:j.chmurzynski@nencki.gov.pl), realizacja: J. Osmulska 9 luty 2006 r.


green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Aktualności

green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behavioralne
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Pory Roku

Back to home page, Nencki home page