POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Bohdan Pisarski

Pisarski, Bohdan (1928-1992), pol. zoolog-entomolog, specjalista hymenopterolog zwł. w zakresie myrmekologii; po studiach zoologicznych na UW (1947-1952) zakończonych pracą magisterską w Zakł. Zoologii Systematycznej pod kierunkiem prof. Tadeusza Jaczewskiego podjął pracę w Instytucie Zoologii PAN (dawnym Państw. Muzeum Zoologicznym) w Warszawie, gdzie uzyskał stopień doktora i doktora habilitowanego, został profesorem, a od 1982 był dyrektorem; w sposób bezprecedensowo brutalny usunięty w 1992 ze stanowiska przez władze PAN w ramach "sanacji" instytutów naukowych, zmarł nagle na serce w czasie badań terenowych w Finlandii. Interesował się etologią mrówek, zwł. ich terytorializmem; był członkiem Międz. T-wa Owadów Społecznych i kierował polską sekcją tego towarzystwa.

[prace własne:] Struktura społeczna Formica (C.) exsecta Nyl. (Hymenoptera: Formicidae) i jej wpływ na morfologię, ekologię i etologię gatunku. Warszawa 1973; Evolution of the competitive behaviour in social insects. Insectes soc., 27, 1980, ss. 284-287; Bionomie de Formica (Coptoformica) exsecta Nyl. Memorabilia zool., 38, 1982, ss. 31-51; Fondation et developpement des nouvelles sociétés de Formica (Coptoformica) exsecta Nyl. Ibidem, ss. 53-65; Influence de la structure sociale sur la morphologie de Formica (Coptoformica) exsecta Nyl. Ibidem, ss. 137-162; Territoires et territorialisme de Formica (Coptoformica) exsecta Nyl. Ibid., ss. 163-203; Structure et organisation des colonies polycaliques de Formica (Coptoformica) exsecta Nyl. Ibid., ss. 273-281; Środowisko przyrodnicze Warszawy. Fauna. W: Środowisko Przyrodnicze Warszawy pod red. Z. Biernackiego i in. Warszawa, 1990, ss. 273-276.

[nadto] W. Czechowski, B. Pisarski: Inter- and intraspecific competitive relations in Camponotus ligniperdus (Latr.) (Hymenoptera, Formicidae). Ann. zool., 41, 1988, ss. 355-381; B. Pisarski, K. Vepsäläinen: Competition hierarchies in ant communities (Hymenoptera, Formicidae). Ann. zool., 42, 1989, ss. 321-328; W. Czechowski, B. Pisarski: Laboratory methods for rearing ants (Hymenoptera, Formicoidea). Memorabilia zool., 45, 1992, ss. 1-32.

 

Jerzy A. Chmurzyński © (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl, jchmurzynski@wp.pl 16 stycznia 2003 r.


green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Pory Roku
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behawioralne
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii

Back to home page, Nencki home page