POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


WINCENTY POL

POL, Wincenty (1807-1872), poeta, pisarz, geograf i etnograf pol. pochodzenia austriackiego (pierwotne nazwisko: POHL), 1827 ukończył wydz. filozof. Uniw. Lwowskiego, 1840-1844 odbył kilka wycieczek naukowych w Tatry i Beskidy, 1849-1852 był profesorem pierwszej w Polsce katedry geografii na Uniw. Jagiellońskim w Krakowie, czego owocem był m.in. zbiór szkiców popularnonaukowych Obrazy z życia i natury (ser. I i II: 1869-1870); zdymisjonowany za rzekomą nielojalność przebywał we Lwowie i na Pokuciu. 1872 członek Akademii Umiejętności w Krakowie. Do interesujących i do dziś uroczych opracowań - mimo swoistości językowych (‘takroczny’ zamiast ‘zeszłoroczny’, ‘ptaszka’ miast ‘ptaszek’) - należy fenologiczne dziełko Rok myśliwca (Dzieła W. Pola wierszem i prozą, t. VII, ser. I Poezje t. 4. Lwów 1877, ss. 229-317), z pisanymi prozą „Głosami, widokami natury i polowaniem” na każdy miesiąc roku, poprzedzonymi wierszowanymi opisami nocnego nieba pod nazwą „Zegar niebieski”.  Stanowiło ono jakby zapowiedź późniejszego obszernego Z naszej przyrody Bohdana Dyakowskiego, Głosu przyrody Marii Kowalewskiej i Marii Kownackiej, a w końcu Kalendarza przyrody  Henryka Sandnera i Zdzisławy Wójcik; w Roku myśliwca, jak i w Obrazach z życia i natury (2 serie, Kraków 1869-1870) Pol przedstawia ówczesne okrutne i rabunkowe sposoby myślistwa w Polsce; por. fenologia, historia etologii w Polsce.

 

Opracował Jerzy A. Chmurzyński © (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 18 lutego 2002 r.


green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Pory Roku
green.gif (257 bytes) Rocznice

green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behawioralne

Back to home page, Nencki home page