POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Roman Poplewski

POPLEWSKI, Roman (1864-1948), wszechstronny polski anatom, uczeń Edwarda Lotha; 1930-1939 profesor anatomii opisowej zwierząt domowych na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu Warszawskiego; podczas okupacji brał udział w tajnym nauczaniu uniwersyteckim, od 1945 był profesorem anatomii człowieka na Wydziale Lekarskim tamże. W swych badaniach (wiele publikacji z zakresu biomechaniki) reprezentował kierunek funkcjonalny i porównawczy - za cel anatomii uważał „poznawanie istoty przejawów życiowych drogą badania budowy ciała”, w związku z czym utworzył określenie morfoetologia i zestrój ruchowy; swe podejście uwidocznił we wspaniałym i porywająco napisanym podręczniku Anatomia ssaków (t. 1- 4, wyd. 2. Warszawa 1947-1948). Jeszcze ciekawiej jest napisana popularna książka Świat ssaków (wyd. 2. Warszawa 1948); Poplewski zwrócił tam uwagę (ss. 29-30) na to, że nazwy mają znaczenie heurystyczne: „bo taka jest [...] natura ludzka, że po przedmiotach bezimiennych nasz wzrok jedynie ślizga się bezradnie jak po firmamencie nieba usianego gwiazdami wzrok laika nie wdrożonego w sprawy odnoszące się do kosmosu...”

Opracował Jerzy A. Chmurzyński © 1 grudnia 1998 r.


green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Aktualności

Back to home page, Nencki home page