POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Étienne Rabaud

Rabaud, Étienne (1868-19..), fr. zoolog i fizjolog; profesor paryskiego wydziału nauk przyrodniczych i dyrektor Laboratorium Biologii Doświadczalnej na Sorbonie; 1898 uzyskał doktorat `es Science na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Paryskiego. Anna Bohn-Drzewina (1932, s. 534) pisała o nim tak: "Poświęcił szereg publikacji krytyce poglądów i spostrzeżeń Fabre'a. Autor ten kładzie główny nacisk na determinizm aktów owadów. Prace Rabauda wyszły po większej części w czasopiśmie francuskim Bulletin Biologique de la France et de la Belgique". Bardzo cenna do dziś dnia jest jego książka o orientacji przestrzennej drugorzędowej: L'orientation lointaine et la reconnaissance des lieux (Paris 1927; wyd. ang.: How Animals Find Their Way About. London 1928), w której "autor rozpatruje kolejno zdolność orientowania się w przestrzeni i rozpoznawanie gniazd u pszczół, os, mrówek, termitów, mięczaków, w końcu ptaków, zwłaszcza gołebi. Dowodzi, że zwierzęta nie posiadają żadnego specjalnego, tajemniczego zmysłu, któryby im ułatwiał orientowanie się: ani więc mrówki nie mają busoli, ani gołębie czucia elektromagnetycznego, jak zapewniają niektórzy autorowie [w czym błądził - przyp. mój, JAC]. Odnajdują gniazda dzięki skojarzeniu rozmaitych wrażeń [poprawniej spostrzeżeń - przyp. mój, JAC] wywołanych przez węch, wzrok, dotyk, a więc przez typowe narządy zmysłowe" (Bohn-Drzewina 1932, s. 535).

L'instinct. Ann. Soc.  Roy. Zool. Belgique, 53, 1923, ss. 94-126.

A. Bohn-Drzewina: Psychologia porównawcza zwierząt. W: Poradnik dla samouków, t. X: Zoologia II: Histologia, fizjologia zwierząt, embriologia, psychologia porównawcza zwierząt. Warszawa 1932, ss. 506-554.

 

 

 

Jerzy A. Chmurzyński © (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl, jchmurzynski@wp.pl) 16 stycznia 2003 r.


green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Pory Roku
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behawioralne
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii

Back to home page, Nencki home page