POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Réné A. F. de Réaumur

Réaumur, Réné Antoine Ferchault de [wym. Reomű'r] (1683-1757), franc. fizyk i przyrodnik, powszechnie znany jako wynalazca (1730) termometru spirytusowego z 80-stopniową skalą temeratur, z zerem w punkcie topnienia lodu (stopień Réaumura, °R - zob. niż.); oprócz fizyki interesował się również biologią, a zwłaszcza obyczajami owadów. W latach 1734-1742 wydał w Paryżu słynne 6-tomowe dzieło Mémoires pour servir `a l'histoire des insectes, której V tom poświęcił pszczołom (wspomina o nim J.-H. Fabre w Dziwach instynktu u owadów i pająków, wyd. 2. Warszawa 1948, ss. 177-179); w t. VI opisał trofalaktyczne karmienie larw os. Jako pierwszy skonstruował obserwacyjny szklany ul, w którym oberwował pszczołu w swej pasiece w Charenton. Dzięki niemu stwierdził, iż matka (królowa) jest jedyną sprawną samicą i że pełni wyłącznie funkcje rozrodcze, podczas gdy wszystkie inne czynności spełniają robotnice. Interesowała go również budowa plastrów pszczelich: na podstawie obliczeń matematyka Koeninga wykazał, że architektura plastra jest najekonomiczniejsza - dając największą pojemność komórek przy najmniejszym zużyciu wosku. Położył podwaliny pod myrmekologię. Na brulion jego dzieła Histoire des Fourmis, znaleziony wśród innych jego pośmiertnych rękopisów [a pochodzący zapewne z okresu X. 1742-I.1743], zwrócił uwagę Flourens w 1860 r., lecz później zapomniano o tym zupełnie. Odkrył go ponownie w 1925 r. wielki myrmekolog amerykański W. M. Wheeler i ogłosił w New-Yorku w roku następnym, zaopatrzywszy tekst francuski w przypisy i tekst angielski. [(Histoire naturelle des Fourmis / The Natural History of Ants.) We Francji po raz pierwszy wydał go E.L. Bouvier w 1928]. Znajdujemy tu w zarodku, a czasem nawet w stanie doskonałego rozwoju zagadnienia, o których, zdawałoby się, pomyślały dopiero czasy ostatnie. Ta mała rozprawka, zresztą nie wykończona, która liczy zaledwie setkę stron, stawia myrmekologię na poziomie dążeń jak najbardziej nam współczesnych. [...] Przede wszystkim podaje myśl obserwowania mrówek w tak zwanych przez niego poudriers (piaseczniczkach), czyli, jak to sam określa, «w butelkach szklanych takich samych, jakich używa się w gabinetach osobliwości, a opatrzonych szyją prawie tej samej średnicy, co dno». [...] Rozumie znaczenie oraz istotę zjawiska lotu weselnego i pierwszy ustala, że samice mrówek posiadają skrzydła, które tracą rychło po zapłodnieniu. [...] Opisuje, w jaki sposób zapłodniona samica zakłada gniazdo. Obserwuje zjawisko składania jaj i przewiduje endosmozę, która tłumaczy nam tajemnicę ich wzrostu. Opisuje, w jaki sposób larwa przędzie swój kokon [recte oprzęd - przyp. mój, JAC] [...]. Nie pomija też wydzielania płynnego pożywienia z wola. [...] Przeczuwa nawet [...] fototropizm, który gra tak ważną rolę w pierwszych przejawach życia [...] (Maeterlinck  1947, ss. 9-10); por. P. Huber, T.C. Schneirla

M. Maeterlinck: Życie mrówek (La vie des Fourmis). Poznań 1931, wyd. 2. Mikołów 1947.

 

stopień Réaumura (°R) [czyt. Reomü'r], jednostka miary temperatury [nie: ciepła!] w osiemdzięsięciowej skali Réaumura; wprowadził ją francuski fizyk i przyrodnik Réné Antoine de Réaumur (1683-1757); ustalił ją w ten sposób, by jej punkt zerowy (0°C) odpowiadał temperaturze zamarzania chemicznie czystej wody, zaś 80°C temperaturze wrzenia tejże wody pod normalnym ciśnieniem (1 atmosfery, tj 101 325 Pa); relacja stopnia tej skali do stopnia w skalach Celsjusza (Kelwina) i Fahrenheita jest

1°R = 8/10°C = 0,8°C = 0,8 K = 2,25°F

 

natomiast relacja liczby stopni w skali Réaumura do liczby stopni w skali Celsjusza i Kelvina jest

t°R = 1,25 t°C = 1,25 t K + 273,15

 

a do skali Fahrenheita

t°R = (t°F - 32) = 0,4(4) t°F - 32;

0°R = 0°C = 32°F = 273,15 K,   80°R = 100°C = 212°F = 373,15 K.

 

Skala Réaumura była w użyciu w Cesarstwie Rosyjskim (por. Korsak 1978, s. 47) i Królestwie Polskim (tzw. Kongresówce), gdzie się utrzymała do początku XX w., kiedy w niepodległej Polsce zastąpiono ją w latach 1930-ch skalą Celsjusza (°C); obcenie formalnie obowiązuje skala Kelvina (stopień Kelwina, K).

Wł. Korsak: Na tropach przyrody. Olsztyn, wyd. 2, 1978.

 

 

Jerzy A. Chmurzyński © (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl, jchmurzynski@wp.pl) 16 stycznia 2003 r.


green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Pory Roku
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behawioralne
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii

Back to home page, Nencki home page