POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Jan Sosnowski

Sosnowski, Jan [Kazimierz] (1875 [1876?]-1938), zoolog i wszechstronny fizjolog pol; wspózałożyciel (1905) Tow. Kursów Naukowych w Warszawie i jego Wydziału Rolniczego, wykładał w latach 1911-1918 fizjologię zwierząt w Muzeum  Przemysłu i Rolnictwa,  a także współzałożyciel (1907) Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, gdzie w latach 1911-1916 (wg innych źródeł do 1918) był kier. pracowni fizjologii zwierząt; od  1918 zaś był profesorem fizjologii zwierząt i zoologii SGGW w Warszawie (dwukrotnie rektor uczelni). Prowadził badania dotyczące przemiany materii, fizjologii mięśni i nerwów, m.in. zjawisk elektrycznych w tych narządach, interesował się też żywo psychologią zwierząt (jego uczniem był Jan Żabiński).

Zasady fizjologii zwierząt ssących. Warszawa 1924.

 

Opracował Jerzy A. Chmurzyński (e-mail: jchmurzyński@nencki.gov.pl) 28 listopada 2007 r.


green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes)
Historia polskiej etologii

green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Aktualności

green.gif (257 bytes) Bibliografia behawioralna

Back to: home page, Nencki home page