POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Erwin Stresemann

Erwin Stresemann (1889–1972), niem. zoolog; od 1908 studiował nauki przyrodnicze na uniwersytetach w Jenie i Monachium, a także wziął udział 1910–1912 w wyprawie na Molukki Karla Deningera. 1914–1918 odbywał służbę wojskową w czasie I wojny światowej, zaś od 1918 pomocniczym pracownikiem Państwowych Zbiorów Zoologicznych w Monachium. 1920 doktoryzował się na Uniwersytecie Monachijskim na stopień dr fil. u znanego zoologa Richarda Hertwiga, po czym 1921 został asystentem tamtejszego Muzeum Zoologicznego, gdzie w 1924 został kustoszem. 1930 został tytularnym profesorem, od 1946 z obowiązkiem wykładowym z zoologii. 1946–1959 był komisarycznym dyrektorem Muzeum Zoologicznego na NRD-owskim Uniwersytecie A. von Humboldta w Berlinie. Stresemann był sekretarzem generalnym, prezesem i prezesem honorowym Niemieckiego T-wa Ornitologicznego i jednym z wybitniejszych ornitologów XX wieku. w latach 1920-ch i 30-ch przyczynił się do transformacji starej, przeważnie faunistyczno-systematycznej ornitologii w gałąź nowoczesnej biologii –kładąc fundamenty pod „nową biologiczną ornitologię”, związaną z genetyką, czynnościową anatomią, fizjologią i etologią potaków. Był członkiem Niemieckiej Akademii Nauk w Berlinie. Najsłynniejszym uczniem Stresemanna był Ernst Mayr. Stresemann był założyciem i redaktorem Fauna von Deutschland, popularnej serii kluczy do oznaczania krajowej fauny, która do dziś wychodzi, a przez studentów zoologii jest określana po prostu Stresemannem.

 

E. Stresemann: Die Entwicklung der Ornithologie. Berlin 1951, reprint: Wiesbaden 1996.

E. Stresemann: Onithology. Cambridge, Mass. 1975.

Bibliografia publikacji Erwina Stresemanna i przez niego kierowanych dysertacji, redagowanych czasopism i poświęconych mu zeszytów pamiątkowych znajduje się w Journal of Ornithology, 114, 1973 (October), ss. 482-500.

 

Na podstawie hasła w Wikipedia,de opracował Jerzy A. Chmurzyński  (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 29 listopada 2007 r.


green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes)
Historia polskiej etologii

green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Aktualności

green.gif (257 bytes) Bibliografia behawioralna

Back to: home page, Nencki home page