POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


ALFRED SZKLARSKI

SZKLARSKI, Alfred (1912-1992), urodzony w Chicago, absolwent Akad. Nauk Politycznych (1938), pracujący w Katowicach pol. pisarz książek dla młodzieży, autor cyklu przygód Tomka Wilmowskiego z okresu 1902-1910 (kontynuowanego po śmierci autora przez Adama Zelgę), zamieścił wiele zaczerpniętych z drugiej ręki informacji o obyczajach dzikich zwierząt  z krajów egzotycznych, choć sam nie podróżował; i tak w Przygodach Tomka na Czarnym Lądzie [wyd. IV, Katowice 1966, ss. 209-210] opisał zachowanie się goryla górskiego (Gorilla beringei), a także [ss. 220-222] miodowoda (Indicator indicator); w Tomku wśród łowców głów [wyd. II, Katowice 1969, ss. 7-8] ptaka ogrodnika, [ss. 169-172] popisy godowe rajskiego ptaka [zwyczajnego]; w Tomku w Gran Chaco [Katowice 1990, s. 230] opisał wędrówkę krokodyli w poszukiwaniu wody; zaś w Tomku w grobowcach faraonów [wydanym pośmiertnie i dokończonym przez Adama Zelge; Warszawa 1993, s. 248] obyczaje społeczne i łowieckie lwów.

Opracował Jerzy A. Chmurzyński © (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 14 stycznia 2002 r.


green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii
green.gif (257 bytes) Etologia

green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii  

Back to home page, Nencki home page