POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


 

Ernest Seton Thompson

Thompson, Ernest Seton (1860-1946), właśc. Ernest Evan Thompson, zwany także Ernest E. Thompson lub Ernest Thompson Seton, ang.-kanadyjski przyrodnik i pisarz, który był prekursorem pisarstwa powieściowego o zwierzętach dla czytelników w wieku szkolnym. Urodzony w Anglii, E.S. Thompson wychował się w Kanadzie, dokąd jego rodzice wyemigrowali w 1866. Choć chcieli uczynić z niego artystę, Ernest wolał żyć na łonie przyrody włócząc się i polując po preriach Manitoby; zdobytą wówczas z autopsji wiedzę o obyczajach zwierząt wykorzystał w uroczych opowiadaniach o zwierzętach, tak dobrze znanych w Polsce ludziom z pokolenia piszącego te słowa, którzy w okresie międzywojennym czytali jako lekturę szkolną choćby Matkę cyrankę ([„Zajmujące czytanki przyrodnicze” Nr 6]. Warszawa b.d.; tamże współoprawne opowiadanie Dlaczego sikorki tracą rozum raz w roku). Do ilustrowania swych książek wykorzystał wykształcenie plastyczne. Opowiadania zebrał w popularnej książce Wild Animals I Have Known (1898); pisarstwo kontynuował do lat 1940-ch. Jako działacz, Thompson walczył o przetrwanie prerii, tworzenie rezerwacji dla Indian i parków dla dzikich zwierząt; na polskim rynku księgarskim uzupełniały jego książki wydawnictwa Anny Lewickiej, a po II wojnie świat. Tytusa Karpowicza.

 

Opracował Jerzy A. Chmurzyński (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 10 stycznia 2005 r.


green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Bibliografia behawioralna
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii
green.gif (257 bytes) Rocznice

 

Back to home page, Nencki home page