POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Vero Wynne-Edwards

 

Wynne-Edwards, Vero Copner (1906-1997), wybitnie wszechstronny brytyjski zoolog. Po studiach w Oksfordzie podjął w Stacji Morskiej w Plymouth problematykę oceanografii zoologicznej, a także ornitologiczną. W 1930 przeniósł się do McGill University w Montrealu (Kanada); tam zajął się różnicami ekologicznymi między różnymi strefami życia w oceanie w miarę oddalania się od strefy przybrzeżnej. W ciągu 68 lat opublikował wiele prac ekologicznych, przez co ugruntował tę gałąź biologii jako specjalność akademicką. Udało mu się przekonać linię żeglugową Cunarda, żeby pozwolił mu bezpłatnie odbyć podróże przez Atlantyk, co mu umożliwiło śledzenie wędrówek sezonowych morskich ptaków, w tym m.in. burzyka wielkiego, Puffinus gravis – gniazdującego na pd. Atlantyku, na Wyspach Tristan da Cunha (5426' szer. pd.), skąd latem i jesienią wędruje przez północny Atlantyk do Grenlandii, Islandii, Wysp Owczych, Wlk. Brytanii, Norwegii i Szwecji (trzy razy dolatywał do Helgolandu). W 1946 Wynne-Edwards powrócił do Wlk. Brytanii, do Instytutu Zoologicznego uniw. w Aberdeen, gdzie pracował do emerytury (1962), zajmując się także tematyką botaniczną. W 1962 wyszło jego główne dzieło Animal Dispersion in Relation to Social Behaviour. W nim rozwinął swoją koncepcję doboru grupowego i choć z czasem uznano, że może on tylko niekiedy odgrywać marginalną rolę w przeciwieństwie do odkrytego później doboru krewniaczego, to jednak utorował drogę nowemu podejściu teoretycznemu, które z czasem doprowadziło do podjęcia przez Edwarda O. Wilsona pracy, która doprowadziła do powstania socjobiologii. Swoje tezy rozwijał m.in. w oparciu o analizę zachowań, które nazwał altruistycznymi w nowym, biologicznym sensie tego terminu.

Animal dispersion in relation to social behavior. Oliver and Boyd, Edinburgh 1962; Evolution through group selections. Blackwell Scientific Publ., Oxford / London 1986; Self Regulating Systems in Populations of Animals. Science, 147, 1965 (z 26 marca), ss. 1543-1548.

 

Na podstawie hasła w Wikipedia.de opracował Jerzy A. Chmurzyński (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 10 lutego 2007 r.


green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Pory Roku
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behawioralne
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii

Back to home page, Nencki home page