POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


ANTONI WAŁECKI

WAŁECKI Antoni Bazyli (1815-1897), pol. zoolog, 1856 (po powrocie z zesłania do kopalń w Nerczyńsku na Syberii jako członek Stowarzyszenia Ludu Polskiego) - 1860 wolontariusz w Gabinecie Zoologicznym Warszawskim, potem pomocnik dyrektora Gabinetu, a od 1862 do 1893 kustosz Gabinetu Mineralogicznego Szkoły Głównej i [Cesarskiego] UW. Prowadził badania bionomii, a zwłaszcza wędrówek euroazjatyckich antylop suhaków (Saiga tatarica), niegdyś żyjących na stepach ukraińskich, i dżereni (Procapra gutturosa), obejmujące także obserwacje nad dążącym za ich stadami tygrysem ussuryjskim (Antylopy Środkowej Azji, Bibl. Warszawska, 2, 1859); współpracował z F. Krupińskim w próbie pogodzenia ewolucjonizmu z chrześcijaństwem; por. historia etologii w Polsce

A. Ślósarski i B. Znatowicz: Wszechświat, 31, 1897, ss. 49-53.

 

Opracował Jerzy A. Chmurzyński © (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 14 stycznia 2002 r.


green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii
green.gif (257 bytes) Etologia

green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii  

Back to home page, Nencki home page