POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Erich Wasmann

Wasmann, Erich (T.J.) (1859-1931), niem. biolog i zoopsycholog, od 1875 jezuita; od 1910 wykładał w Kolegium Jezuickim w Walkenburgu (Holandia), przeciwnik teorii Darwina; starał się pogodzić odkrycia nauk przyrodniczych ze światopoglądem chrześcijańskim; zasłużył się badaniami nad obyczajami, instynktem i inteligencją u zwierząt, jest też autorem licznych monografii zwł. dotyczących życia i obyczajów mrówek i termitów. „Uchodzi on za jednego z najznakomitszych znawców mrówek, [...] ma niezaprzeczony talent obserwatorski. [...] Podług Wasmanna «uczenie się» odbywa się w sześcioraki sposób: 1o drogą wprawy wskutek powtarzania pewnych odruchów, 2o drogą kojarzenia czuć (należą tu «essays and errors» [zob. próby i błędy przyp. JAC]), 3o drogą odkrycia związku między przyczyną a skutkiem, 4o drogą instynktowego naśladowania, 5o drogą tresury, 6o drogą nauczania.  Trzy pierwsze sposoby odpowiadają samouctwu, trzy ostatnie wymagają pośrednictwa innej istoty, zwierzęcia lub człowieka. Zwierzęta, niezależnie od stopnia ich uzdolnień psychicznych, ujawniają jedynie pierwszą, albo 1-szą i 4-tą, albo 1-szą, 2-gą i 5-tą jednocześnie z tych form «uczenia się» (Lernen [niem. przyp. mój, JAC]). Nigdy jednak u zwierząt nie można dowieść 3-ej i 6-ej formy, które właśnie odpowiadają istnieniu rozumu, inteligencji. Wasmann wnosi stąd i to jest podstawowy jego pogląd że istnieje przepaść między psychiką zwierząt a ludzi” (Bohn-Drzewina 1932, s. 531-532; na końcu autorka dodaje: „Zobaczymy jednak niżej, że małpy człekokształtne zdolne są uchwycić związek między przyczyną a skutkiem” mając na myśli wyniki badań R.M. Yerkesa). W badaniach mrówek „Wasmann zajął się głównie rasami [recte gatunkami przyp. mój, JAC] mrówek niewolniczych i poświęcił 30 lat niezwykle trudnym [...] badaniom nad pasożytami mrowisk„ (Maeterlinck  1947, ss. 12-13). Jego dzieło o mimikrze mrówek (1925) jest dotychczas najkompletniejszą pracą o owadach myrmekofilnych.

Der Trichterwickler. Eine naturwissenschaftliche Studie über den Tierinstinkt. Münster 1884; Die zusammengesetzten Nester und gemischten Kolonien der Ameisen. Münster i. W. 1891; Das Gesellschaftsleben der Ameisen. Münster 1891, 2. Aufl. 1915; Kritisches Verzeichnis der myrmecophilen und termitophilen Arthropoden. Mit Angabe der Lebensweise und mit Beschreibung neuer Arten. Berlin 1894; Vergleichende Studien über das Seelenleben der Ameisen und der höheren Tiere. Stimmen aus Maria Laach. Ergänzungs-Heft 70, 1897, 2. Aufl. Freiburg 1900; Instinkt und Intelligenz im Tierreich. 1897, 3. Aufl. Freiburg i. Br. 1905; Eine neue Reflextheorie der Ameisenlebens. Biol. Zbl., 1898; Die psychischen Fähigkeiten der Ameisen. Mit einem Ausblick auf die vergleichende Tierpsychologie. Zoologica, 26, 1899, ss. 1-133 (2. Aufl., Zugleich 164, Beitrag zur Kenntnis der Myrmekophilen und Termitophilen. Stuttgart 1909); Vergleichende Studien über das Seelenleben der Ameisen und der höheren Tiere, 2. Aufl. Freiburg 1900; Nervenphysiologie und Tierpsychologie. Biol. Zbl., 21, 1901; Noch ein Wort zu der Reflextheorie. Biol. Zbl., 22, 1902; Kampf um das Entwicklungsproblem; Zur Kontroverse über die psychischen Fähigkeiten der Tiere, insbesondere der Ameisen. Natur u. Schule, 1904; Biologie und Entwicklungstheorie 1904, 3. Aufl. 1906; «Menschen» und Tierseele 1904, 7. Aufl. 1921; Instinkt und Intelligenz im Tierreich 1897, 3. Aufl. 1905; Die moderne Biologie, 3. Aufl. Freiburg 1906 (wyd. pol.: Biologia nowoczesna a teoria rozwoju. [Bibl. Dzieł Chrześcijańskich]. Warszawa 1913); Der Kampf um das Entwicklungsproblem in Berlin 1907; Trzy odczyty o ewolucji. [Bibl. Prądu Nr 1]. Warszawa 1910; Die Ameisen und ihre Gäste 1911; Gibt es erbliche Instinktvariationen im Verhalten der Ameisen gegenüber ihren Gästen? Zool. Anz., 37, 1911, Nr. 1; „Intelligenz und Orientierungsvermögen bei Tieren. Stimmen der Zeit. Freiburg i. Br. 1915; Das Gesellschaftsleben der Ameisen. Münster 1915; Die Zusammen­bruch der Krallschen Tierpsychologie. Stimmen der Zeit. Freiburg i. Br. 1917; Die Gastpflege der Ameisen, ihre biologischen und philosophischen Probleme. Berlin 1920; Das Problem der Gastpflege  der Ameisen 1920; Die Probleme in der Gastpflege der Ameisen. Stimmen der Zeit, Freiburg i. Br. 1921; Eine interessante Instinktregulation bei Ameisen (Lasius niger Nyl.) Atti R. Acc. Lincei. Rend. Roma, 76, 1923; Die Ameisenmimikry. Berlin 1925.

A. Bohn-Drzewina: Psychologia porównawcza zwierz¹t. W: Poradnik dla samouków, t. X: Zoologia II: Histologia, fizjologia zwierząt, embriologia, psychologia porównawcza zwierząt. Warszawa 1932, ss. 506-554; Wasmann-Festband. Zool. Anz., 82, 1929; M. Maeterlinck: Życie mrówek (La vie des Fourmis). Poznań 1931, wyd. 2. Mikołów 1947.

 

 

Opracował J. A. Chmurzyński © (e-mail:j.chmurzynski@nencki.gov.pl), realizacja: J. Osmulska 9 luty 2006 r.


green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Aktualności

green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behavioralne
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Pory Roku

Back to home page, Nencki home page