POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Henryk Waśniewski

Waśniewski, Henryk (1857-1897), pol. weterynarz i popularyzator zoologii; po uzyskaniu w 1884 dyplomu lekarza wet. W Warszawie został (1885) lekarzem weterynarii w rodzinnym Płocku, w 1892 w rzeźni warszawskiej, w 1893 w rzeźni w Kijowie, a od 1895 w Gostyninie, gdzie zmarł. Będąc współpracownikiem „Wędrowca”, „Rolnika i Hodowcy”, „Korespondenta rolniczego, przemysłowego i handlowego” (dodatku tygodniowego do „Gazety warszawskiej”), „Gazety rolniczej” i „Tygodnika ilustrowanego” ogłosił wiele popularnych artykułów z zakresu fizjologii, psychologii, lecznictwa zwierząt, jak Hypnotyzm u zwierząt (Gaz. rol., 1890), O pojęciach nabytych przez zwierzęta w niewoli u człowieka (Tyg. Il., 1893); napisał też Charakter zwierząt (Warszawa 1893).

 

Na podstawie hasła w Słowniku biologów polskich opracował Jerzy A. Chmurzyński (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 14 marca 2007 r.


green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Pory Roku
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behawioralne
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii

Back to home page, Nencki home page