POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


William Morton Wheeler

Budowanie pułapki przez Vermileo comstocki

Lejek mrówkolwa Myrmeleon
formicarius

Wheeler, William Morton (1865-1937), amer. entomolog, 1899-1903 prof. zoologii Teksaskiego Uniw. w Austin, gdzie rozpoczął swe badania nad mrówkami, których zakres następnie rozszerzył jako kurator (1903-1908) Amer. Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku (por. T.C. Schneirla), potem (1908-1934) prof. uniwersytetu Harvarda. Jak pisze Maurycy Maeterlinck (1931, 1947), "łączy się z nauką i ożywia ją nie teologia [jak u Ericha Wasmanna], lecz lotna myśl ludzka. Wheeler jest nie tylko obserwatorem [...] ścisłym i pilnym [...], lecz posiada jeszcze umysł niezwykle daleko widzący i przenikliwy, który pozwala mu z dostrzeżonych faktów wyciągać wnioski ogólne, znacznie głębsze niż wnioski jego kolegów". Toteż badania mrówek - wśród nich etologiczne - miały mu przynieść uznanie jako jednego z największych autorytetów w dziedzinie myrmekologii i innych "społeczeństw" owadów; był też jedynym w owym czasie uczonym, który zajmował się wyłącznie badaniem mrówek. Jego prace z lat 1900-1938 przyczyniły się walnie do wyjaśnienia wielu ważnych zagadnień; w toku badań zachowania się mrówek przeprowadzał analogie między koloniami mrówek i cywilizacją ludzką. Opublikował też wiele prac o charakterze podręcznikowym oraz jedno słynne dzieło encyklopedyczne: Ants: Their Structure, Development, and Behavior („Mrówki, ich budowa, rozwój i obyczaje”, 1910), które wciąż pozostaje najpełniejszą pracą z dziedziny myrmekologii.

       Pod koniec swej kariery naukowej przeprowadził (1930) gruntowne badania nad biologią larwy siatkoskrzydłego (Neuroptera) mrówkolwa (Myrmeleo) w porównaniu z podobnie żyjącą larwą Vermileo, muchówki z rodziny kobyliczkowatych (Rhagionidae s. Leptidae) - ciekawym przykładzie analogii behawioralnej.

A new type of social parasitism among ants. Bull. am. Mus. nat. Hist., 20, 1904 No. 30, ss. 347-375;  Ants, Their Structure, development and behavior. New York 1910;  The ant colony as an organism. J. Morph., 22, 1911 Nş 2, ss. 307-325;  Social Life among the Insects. New York 1923 (wyd. franc. Les Sociétés d'Insectes. Paris 1926); The Physiognomy of insects. Quart. Rev. of Biol., 2, 1927 No. 1, ss. 1-36;  Emergent Evolution and the Social. London 1927;  The Social Insects: Their origin and evolution. London 1928;  Demons of the Dust. New York 1930. 

M.A. Evans, H.E. Evans: William Morton Wheeler, Biologist. Cambridge. Mass. 1971; M. Maeterlinck: Życie mrówek (La vie des Fourmis). Poznań 1931, wyd. 2. Mikołów 1947, s. 13.

 

Opracował Jerzy A. Chmurzyński © (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl, jchmurzynski@wp.pl) 14 stycznia 2003 r.


green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Pory Roku
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behawioralne
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii

Back to home page, Nencki home page